Schunk

Reaktor nového typu VVER-TOI

V podniku Atommaš bylo dokončeno svařování spodní poloviny tlakové nádoby reaktoru nového typu. Jde o pilotní blok VVER-TOI, který se staví v jaderné elektrárně Kurská II.

 

V elektrárně Kurská II bude vůbec poprvé realizován projekt bloku nové generace VVER-TOI, který se vyznačuje zvýšenou úrovní bezpečnosti a lepšími technickými a ekonomickými ukazateli. Spodní polovina tlakové nádoby reaktoru se skládá z jednoho prstence a dna, které mají dohromady hmotnost téměř 160 tun. Svařování těchto dvou kusů trvá celkem 12 dní a oblasti, kde vznikají svary, jsou po celou tuto dobu nahřívány kvůli dosažení vysoké kvality svaru. Po dokončení samotného svařování byl vzniklý díl ohřát na 300 °C a převezen do plynové pece kvůli tepelnému zpracování materiálů. V peci byl díl udržován dva dny při teplotě 650 °C. Po tepelném zpracování proběhla kontrola svarů a v další fázi bude v oblasti svarů nanesena vnitřní korozivzdorná vrstva.

Reaktor je válcová nádoba s eliptickým dnem a uvnitř ní se bude nacházet aktivní zóna, kde bude docházet ke štěpení jaderného paliva. Nahoře je reaktor hermeticky uzavřen horním blokem, jehož součástí jsou i vstupy mechanismů pro řízení a ochranu reaktoru a výstupy vnitroreaktorových čidel. Víko je upevňováno pomocí upínacích šroubů. V horní části válcových stěn reaktoru se nacházejí nátrubky pro přívod i odvod chladicí vody a také nátrubky pro havarijní doplňování chladicí vody v případě vzniku netěsnosti v primárním okruhu.

Bloky číslo 1 a 2 elektrárny Kurská II generace III+ jsou pilotními projekty technologie VVER-TOI a splňují poslední požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti bezpečnosti. Jde o nový projekt, který vytvořili ruští projektanti na základě technických řešení projektu VVER-1200. Výstavby elektrárny Kurská II se budou účastnit i české firmy, které již mají zkušenosti s reaktory VVER-1200.

 
Publikováno: 11. 2. 2020 | Počet přečtení: 474