Schunk

FČOK udílela Ceny

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) již po sedmé ocenila ojedinělé, inovativní a odpovědné firmy, které si zaslouží uznání a pozornost za originální podnikatelský příběh, pomoc potřebným a za společenskou odpovědnost jako součást byznys plánu a propagace dobrého jména Francie jako přirozená součást podnikání.

 

Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Magistrát hlavního města Prahy. V letošním roce byla ceny udělena ve třech kategoriích:

1. Entrepreneurial Success Story

2. Corporate social responsibility

3. Excellence made in France


Entrepreneurial Success Story - vítěz - společnost ALEEGO

Různá využití dronů jsou základem odbornosti a obchodní činnosti formy Aleego. Jejich drony digitálně monitorují infrastrukturu nebo vybavení a poskytují přesná data pro zlepšení produktivity nebo nový pohled na výrobu a výrobky. V zemědělství mapují oseté plochy a dodávají informace o oblastech, které potřebují zavlažování nebo hnojení. Ve stavebnictví pořizují letecké snímky, monitorují postup prací nebo stav skladových zásob. V průmyslu a energetice mohou drony nahradit lidi při nebezpečných úkolech nebo na špatně dostupných místech.

Aleego je do jisté míry projektem jednoho muže, který se neustále rozvíjí a hledá nové produkty a možnosti růstu svého podnikání. O jeho vytrvalosti svědčí již druhá kandidatura v soutěži o Cenu Komory. Porota ocenila originalitu podnikání v oblasti dronů, které mají velký potenciál pro využití v blízké i vzdálené budoucnosti. Body u poroty Aleego získalo i za skutečnost, že si Francouz za svou základnu vybral Prahu.

Corporate social responsibility - vítěz - Zátiší Group

Společnost Zátiší Group, založená v roce 1991 Sanjivem Surim, je oceňovaná cateringová společnost, která provozuje v centru Prahy čtyři restaurace s regionálními a sezónními potravinami a také školní jídelny nebo firemní restaurace.

Firma se odlišuje nejen svým ekologickým přístupem ke stravování, ale také skutečným odhodláním pomáhat jak v České republice, tak ve světě. Mezi podporované projekty patří obědy pro děti, výstavba škol v konflikty zmítaných oblastech, vzdělávání žen a dívek v Indii a v Africe, projekty mikroúvěrů nebo sběr dešťové vody v extrémně suchých oblastech. Skupina Zátiší Group každoročně věnuje 50 % svých zisků na charitativní účely. Jejím mottem je „deliver happiness on all fronts“, tedy rozdávat štěstí, ať už prostřednictvím kvality stravování nebo pomocí po celém světě.

Zátiší Group je podle poroty víc než jen společensky odpovědná firma, její činnost už lze považovat za filantropii. Pomoc druhým je skutečnou součástí DNA firmy, která i své služby a produkty podřizuje ekologické odpovědnosti. Její projekty jsou originální, propracované a celistvé. Podle poroty může být pro ostatní příkladem, jak být ekonomicky úspěšnou a zároveň odpovědnou firmou, která se o své zisky navíc dělí rovným dílem s potřebnými.

Excellence made in France - vítěz - Lékaři bez hranic: Shared IT services

Před 3 lety se mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic rozhodla sloučit a standardizovat IT služby, jež poskytuje svým týmům po celém světě. Pro vyšší efektivitu a snazší spolupráci mezi jednotlivými kancelářemi, zásobovacími středisky a pracovníky v terénu vznikla zcela nová entita: Shared IT Services se sídlem v Praze. Od roku 2018 zaměstnala dvacítku odborníků 14 národností. Efektivní IT podpora je díky pražskému středisku dostupná nepřetržitě, sedm dní v týdnu, a zdravotníci a podpůrné týmy tak mohou i nadále pomáhat lidem, jejichž život či zdraví jsou v ohrožení.

Největší přidanou hodnotou projektu Lékařů bez hranic je propojení dvou velmi vzdálených oborů: neziskové organizace z oblasti medicíny a IT. Lékaři pomáhají lidem, logistici je zásobují léky a materiálem, personalisté jim hledají nové kolegy. Ti všichni ale závisí na bezchybné komunikaci, která je propojí, ať už jsou kdekoliv ve světě, včetně odlehlých koutů Afriky nebo válečných zón. Ač cílem Lékařů bez hranic není propagace Francie ve světě, valná část lidí zná i jejich název Médécins Sans Frontières a je si vědoma jejich francouzského původu. Odváděním kvalitní práce a investicí v Praze je tento projekt skvělým příkladem šíření dobrého jména Francie, jež není hlavním cílem, ale nadstavbovou přidanou hodnotou již tak kvalitního projektu.

Zvláštní cena poroty pro Forewear

Pouhých 15 % oblečení vyrobeného po celém světě je recyklováno. Markéta Borecká se rozhodla proti tomu bojovat svým projektem Forewear. Tento start-up sbírá starý textil ve firmách, třídí ho a dává mu druhý život. Část oblečení putuje k potřebným, zbytek je zrecyklován a využit pro ruční výrobu designových produktů, jako jsou obaly na telefony, knihy nebo tablety. Za tři roky činnosti vytvořil Forewear 6 pracovních míst pro švadleny. Rukama jim za tu dobu prošlo 35 tun obnošeného šatstva, které dostalo díky Forewear druhou šanci.

Markéta Borecká zaujala porotu svým entuziasmem a nadšením při prosazování ekologických myšlenek. Projektu se věnuje dlouhodobě a dokázala efektivně propojit téma cirkulární ekonomiky s fungujícím podnikatelským modelem. Zvláštní cenu poroty získala za svůj přístup i výsledky, jako ztělesnění úspěšného podnikatelského pří-běhu, který je zároveň odpovědný ke svému okolí a životnímu prostředí.

 
Publikováno: 10. 2. 2020 | Počet přečtení: 376