Schunk

Jeden obvod pro všechna zařízení

Společnosti, které exportují stroje na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní, protože požadavky na řídicí obvody se mohou v různých regionech na celém světě značně lišit.

 

Výrobci musí pro své stroje vytvářet různé koncepce zdrojů napájení řídicích skříní v závislosti na cílovém trhu. Musí používat různé výrobky a různé koncepce zapojení, případně používat různé metody při zajišťování síťového napětí. Také se musí dobře orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.

Jak dodávky na různé trhy ztěžují instalace?

Na některých trzích se používá metrický systém, jinde britský, někde se řídí podle norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze! Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky.


 

Jak lze vyřešit tento problém?

Společnost Murrelektronik představuje jednu koncepci, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace. Portfolio výrobků Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Výrobky mají jednotný design a získaly povolení a certifikace, které jsou potřeba. Byly vyvinuty a vyzkoušeny tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Všechna řešení splňují mezinárodní normy, proto může být váš stroj nebo systém používán kdekoli na světě.

Jaké jsou výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení?

- Snižují počet různých potřebných výrobků.

- Zaměstnanci potřebují znát pouze jeden systém namísto mnoha dalších.

- Omezuje se doba provádění inženýrských prací.

- Obvody třídy 2 dle NEC snižují dobu potřebnou pro schválení a řídicí obvody na minimum.

- Zákazník optimalizuje náklady na materiál a čas potřebný pro montáž.

Konkrétní příklady instalací

Vezmeme-li např. malé stroje s nízkou spotřebou energie, pak je řešením Mico Pro s integrovaným 1fázovým zdrojem. Moduly Mico Pro s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL.

Dalším příkladem jsou větší stroje se zvýšenými požadavky na energii: Řešením je 3fázový zdroj Emparro 40 A v kombinaci s Mico Pro. Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.

www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/

 
Publikováno: 5. 2. 2020 | Počet přečtení: 383