Schunk

Z Bureau Veritas jsou dvě firmy

Mezinárodní společnost Bureau Veritas, se v Česku, kde zaměstnává více než stovku profesionálů z oblasti inspekcí a certifikací, rozdělila od letošního roku na dvě samostatné firmy.

 
Jedna se zabývá výhradně certifikačním byznysem a zaměří se na trh certifikací dle norem ISO, druhá firma bude provádět technické inspekce a poskytovat školicí a poradenské služby. Rozštěpením společnosti vznikly dva právní subjekty – stávající firma se přejmenuje na Bureau Veritas Certification CZ, s.r.o. a zůstanou v ní všichni zaměstnanci i smlouvy divize certifikace a podpůrných funkcí (finance, marketing a digital, HR, IT, TQR, recepce atd.), odštěpením zbytku firmy (inspekce, školení a poradenství) vznikla nová firma Bureau Veritas Services CZ, s.r.o. Obě firmy budou mít stejného vlastníka jako doposud.

„Jako první v našem oboru v Česku jsme vyhověli novým akreditačním pravidlům. Podle nich totiž nelze vykonávat certifikační aktivity a poradenství v oblasti BOZP pod hlavičkou jednoho právního subjektu. Rozštěpení společnosti nám zároveň umožňuje posílit naše poradenské a školící aktivity pro několik klíčových oblastí – jde zejména o potravinářství a zemědělské komodity, energetický management, kybernetickou bezpečnost nebo ochranu zaměstnanců před riziky na pracovišti. V těchto segmentech nás dosud akreditační pravidla svazovala a nyní budeme moci nabídnout mnohem komplexnější služby,“ objasňuje důvody změn Jakub Kejval, generální ředitel Bureau Veritas a jednatel obou společností.
 
Publikováno: 29. 1. 2020 | Počet přečtení: 412