Schunk

Správa železnic získá moderní telefonní síť

Správa železnic se rozhodla rekonstruovat svou stávající telefonní síť z roku 2000, kterou nahradí moderní IP telefonní ústředny. Vyprojektování i samotnou výstavbu provede ČD–Telematika, která zvítězila ve veřejné soutěži. Součástí stavby je i doplnění MPLS sítě postavené na technologii Cisco.

 

„Aktuálně vysoutěžená zakázka pro Správu železnic je velmi náročná nejen technologicky a organizačně, ale i z časového hlediska. Věřím, že opět dokážeme, že z železniční telematiky jsme nic nezapomněli, přestože portfolio námi dodávaných služeb neustále rozšiřujeme,“ uvedl Tomáš Businský, ředitel úseku Infrastruktura z ČD-Telematika.

Hodnota celé zakázky, v jejímž rámci dostane zákazník moderní síť telefonních ústředen, které nahradí dosud používanou techniku, dosahuje 45 mil. Kč. Součástí dodávky je servisní podpora technologie a náhradní díly pro následný servis, který bude ČD-Telematika zajišťovat. Během stavby dojde k výměně ústředen Správy železnic v Ústí nad Labem, Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Termín dodání je 12 měsíců od podpisu smlouvy s tím, že převážná část prací se bude provádět v noci či o víkendech. Zakázka bude náročná na koordinaci se zákazníkem, protože bude třeba do detailu domluvit součinnost a harmonogram výluk při přepojování provozu na nové IP ústředny.

ČD-Telematika však přes svou kmenovou příslušnost k dráhám, kterou má i ve svém názvu už zdaleka nepůsobí jen v drážní branži, a její aktivity mají výrazný přesah i mimo oblast železničního sektoru. Je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnující systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast internetu věcí, kde realizuje např. řešení chytrého parkování.

 
Publikováno: 20. 1. 2020 | Počet přečtení: 387