Schunk

Unikátní výzkum na produkci teplotně odolných odlitků

Slévárna Kovosvit MAS Foundry se zapojila spolu s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích do výzkumného projektu, jehož cílem je zahájení výroby odlitků určených do extrémních podmínek.

 

Výstupem z tříletého projektu za více než 30 milionů korun budou pokročilé technologické postupy, díky nimž bude slévárna schopna produkovat náročné a na trhu žádané odlitky z tvárné litiny pro stroje určené do podmínek, kde pracovní teplota dosahuje až -40 °C.

Typickými zákazníky pro odolné odlitky se stanou společnosti např. z lodního a energetického průmyslu, případně výrobci převodovek a kompresorů. „Výstup z tohoto projektu nám umožní rozšířit nabídku odlitků Kovosvitu a tím zvýšit konkurenceschopnost, a tedy i exportní potenciál naší produkce v Evropě i mimo ni,“ říká Libor Kuchař, předseda představenstva Kovosvitu MAS.

Unikátní výzkum řeší Kovosvit s akademiky VŠTE v rámci společného projektu Výzkum a vývoj komplexní technologie výroby odlitků z vysoce jakostních tvárných litin. Projekt získal podporu ve veřejné soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu TRIO. Výzkum se zaměřuje na výrobu tvárné litiny a odlitků do hmotnosti 7 tun určených do extrémních podmínek při teplotách -20 až -40 °C. Kromě provozních experimentů bude v průběhu výzkumu využíván též simulační software MAGMA se zaměřením na návrh licího systému, optimalizaci tuhnutí, postup odlévání a příslušné technologie. „Díky numerickým simulacím lze identifikovat kritické parametry, které by mohly vést ke vzniku vad ještě před vlastní výrobou,“ vysvětluje Karel Gryc z týmu VŠTE.

Podle Vojtěcha Stehela, prorektora VŠTE, umožňuje získání dalšího velmi náročného a také nákladného projektu využít silný výzkumný potenciál akademiků. „Naší vědeckovýzkumnou činností tak přispíváme k posílení konkurenceschopnosti celého regionu,“ říká a oceňuje, že se do výzkumu dílčích částí zapojují i vybraní studenti, kteří díky tomu získají neocenitelnou zkušenost.

Výzkumný projekt, který bude zakončen v roce 2022, má rozpočet 31 mil. Kč, z nichž 19,7 mil. pokrývá státní dotace. Zbylé náklady hradí společnost Kovosvit MAS Foundry

 
Publikováno: 7. 1. 2020 | Počet přečtení: 410