Rosler MURR2 Schunk

Nový blok Leningradské JE-II začal dodávat teplo

V JE Leningradská II došlo 29. listopadu k významné události pro město Sosnovyj Bor, které leží asi 10 km od ní. Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom připojila nový blok typu VVER-1200 k distribuční síti tepla, a zcela tak nahradila odstavený blok RBMK-1000.

 

V současnosti jde o nejvýkonnější jadernou elektrárnu v Rusku, jsou zde provozovány tři reaktory typu RBMK-1000 a jeden VVER-1200. Celkově má elektrárna instalovaný výkon 4200 MW a probíhá v ní střídání generací. Starší bloky typu RBMK jsou postupně nahrazovány moderními reaktory VVER-1200. Výměna nejstaršího bloku proběhla na konci roku 2018 a po dokončení 2. bloku Leningradské II bude nahrazen i další reaktor RBMK.

Jako první teplo dostávají v Sosnovyj Boru všechny důležité podniky v průmyslové zóně. Další fází bude připojení stanice vytápějící domácnosti ve městě. Leningradská jaderná elektrárna je základním zdrojem tepla pro Sosnovoborský městský okruh (žije v něm přes 68 tisíc obyvatel). Náklady na teplo, produkované JE, jsou ve srovnání s klasickými teplárnami spalujícími fosilní paliva výrazně nižší. Využití tepla z JE je navíc ekologičtější, protože během jeho výroby nejsou vypouštěny emise skleníkových plynů do ovzduší.

Tepelný výkon nového bloku činí 3200 MWt nebo 250 Gcal/h, což je zcela dostačující pro zásobování průmyslové zóny a celého Sosnového Boru teplem. V současnosti běží stroje jen na třetinu svého výkonu a tím zajišťují 60 % tepla pro výměnnou stanici.

Projekt VVER-1200 si vybraly pro své nové jaderné bloky i země jako Bělorusko (Ostrověcká JE), Maďarsko (JE Paks II), Finsko (JE Hanhikivi), Egypt (JE El Dabaa) ad. S těmito reaktory mají i české firmy reálné dodavatelské zkušenosti. Do nových bloků Leningradské II dodaly firmy jako ARAKO, Armatury Group, Modřany Power, Mostro a MPower Engineering, Kabelovna Kabex a Sigma Group.

 
Publikováno: 19. 12. 2019 | Počet přečtení: 588