Schunk

Zvolenská univerzita získala nový pneumatický stojan

BRC Slovakia, certifikovaný distributor produktů Parker Hannifin, předala Technické univerzitě Zvolen nový pneumatický stojan, který pomůže k prohlubování vědomostí z oblasti pneumatických systémů jak pro studenty Fakulty enviromentální a výrobní techniky, tak pro zájemce z řad partnerů BRC a TU Zvolen.

 

Od svého otevření v roce 2016 prošlo pod vedením specialistů výukou v školicím centru na 360 studentů univerzity a proškoleno bylo i více než 120 zákazníků společnosti BRC. Firma vybavila školicí centrum stojany s nejnovějšími řešeními hydrauliky a pneumatiky od společnosti Parker Hannifin, určenými na školení ve čtyřech různých programech, a to H1 - základy hydrauliky, H2 - provoz a údržba hydraulických mechanizmů, H3 - diagnostika hydraulických soustav a nově i P1 - základy pneumatiky.

Všichni účastníci absolvují jak teoretickou, tak i praktickou výuku. Právě praktické vyučování probíhá pomocí simulování reálných situací na výukových stojanech. Školení se účastní lidé z praxe i studenti TU v rámci specializované výuky v předmětech: Experimentální metody a zkoušení strojů, Spolehlivost techniky, Technická diagnostika a Tekutinové mechanizmy. Výstupem ze školení je certifikát, který jim pak může otevřít zajímavé možnosti v budoucí pracovní kariéře.

„Školicí středisko na půdě Fakulty environmentální a výrobní techniky přineslo našim studentům a partnerům nejmodernější řešení v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Přál bych si, aby taková střediska fungovaly na všech vysokých školách, a nejen na nich. Naše fakulta díky němu konkuruje ve výuce předním světovým univerzitám. A to vše díky vzájemné spolupráci univerzity a soukromé sféry, kterou je nutno rozvíjet a podporovat. Věřím, že čím špičkovější vybavení naše školy budou mít, tím více budeme schopni motivovat potenciální studenty k nástupu na technickou dráhu. Kdo by nechtěl v budoucnu spolupracovat např. na pohonných systémech nových vesmírných raket. To se ale bez špičkových znalostí hydrauliky, pneumatiky a dalších oborů nedá,“ zhodnotil fungování střediska Doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., děkan Fakulty environmentální a výrobní techniky.

 
Publikováno: 18. 12. 2019 | Počet přečtení: 385