Schunk

Vojáci získali nové speciální obrněnce

Společnost Tatra Defence Vehicle předala ve stanoveném termínu české armádě první speciální pandury. Nová vozidla Pandur II CZ 8x8 ve speciálních verzích budou sloužit u velitelství 4. brigády a velitelství jejích jednotlivých praporů.

 

Přesně v souladu se smlouvou uzavřenou s Ministerstvem obrany ČR byla ve stanoveném termínu a technické kvalitě předána dvě vozidla v provedení KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací), dvě vozidla v provedení KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a dvě pracoviště štábů jako doplněk k vozidlům KOVVŠ, a také celý komplet průvodní a provozní dokumentace v elektronické a písemné podobě.

Úspěšnému předání vozidel předcházelo absolvování rozsáhlého komplexu testů v podobě podnikových a kontrolních zkoušek u akreditovaných zkušeben i vojskových zkoušek ve výcvikových prostorech a opravárenských základnách AČR, jejichž realizace trvala bezmála 11 měsíců.

Každá etapa procesu zkoušek byla hodnocena jako vyhovující a nebylo tak nutno zkoušky pozastavovat či dokonce opakovat. Vzhledem k tomu, že proces kontroly dosud předaných vozidel probíhá bez problémů, a že rozpracováno je už i dalších 7 vozidel, je reálný předpoklad, že armáda dostane své obrněnce včas. Pro završení projektu výroby nových speciálních vozidel Pandur II CZ české armádě zbývá v roce 2020 dodat čtyři vozidla v provedení KOVVŠ, čtyři štábní pracoviště a 12 vozidel v provedení KOVS. Zahájení této etapy dodávek vozidel pro AČR je plánováno na duben 2020.

„Tatra Defence Vehicle ve spolupráci s dalšími společnostmi a institucemi, jako jsou RETIA, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav pozemního vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS, B.O.I.S. Filtry, projektem velitelsko-štábních a spojovacích verzí vozidel Pandur II CZ prokázaly, že český obranný průmysl má schopnosti vyvíjet moderní obrněnou techniku a kapacity dodávat české armádě speciální platformy s elektronickým vybavením na světové úrovni,“ uvedl Tomáš Mohapl, generální ředitel podniku Tatra Defence Vehicle.

 
Publikováno: 13. 12. 2019 | Počet přečtení: 440