zoomatech murr Schunk

ČD – Telematika přenesla data rychlostí 1,2 Tbit/s

V listopadu úspěšně otestovala ČD – Telematika vysokokapacitní datový přenos s kapacitou 1,2 Tbit/s, a to v běžném provozu stávající DWDM sítě. Test proběhl ve spolupráci se sdružením CESNET s využitím technologie firmy ECI.

 

„Příprava na vysokokapacitní přenosy dat je naprosto zásadní, protože provoz na internetu dramaticky narůstá. My chceme být připraveni, a proto jsme se pustili i do tohoto testu za plného běžného provozu naší sítě. Přestože testovaná technologie byla vyvíjena primárně pro nasazení v nově budovaných koherentních DWDM sítích, úspěšný test prokázal možnosti využití i ve stávajících optických DWDM sítích, kde se tím podstatně navyšuje jejich kapacita,“ uvedl, ředitel úseku Telekomunikační služby ČD – Telematiky Mikuláš Labský.

Na realizaci testu se podíleli i odborníci sdružení CESNET, které se zabývá vlastním vývojem otevřených DWDM přenosových systémů pod názvem CzechLight. „Testovaná technologie představuje novou generaci zařízení, která mimo další zvýšení maximální dosahované přenosové rychlosti na spektrální kanál přináší navíc další flexibilitu. Díky ní lze dynamicky řídit přenosovou rychlost a dosah, a mj. tak např. reagovat na dočasné zhoršení parametrů vláknové linky snížením přenosové rychlosti namísto úplného přerušení přenosu. Jak bylo demonstrováno i nasazování těchto superrychlých koherentních kanálů do tradičních (nekoherentních) přenosových DWDM systémů je pak jednoduché.“ uvedl Josef Vojtěch, vedoucí Oddělení optických sítí CESNET.

Přenos se uskutečnil na vzdálenost 60 km mezi lokalitami v Praze a Kolíně. V těchto městech v současnosti ČD – Telematika nabízí zákazníkům vysokorychlostní datové připojení až 100 Gbit/s a díky úspěšnému testu zde plánuje do budoucna možnost přenášet i vyšší datové toky.

V úseku páteřní trasy Praha – Kolín byly pro test alokovány dvě vlnové délky (1561,42 a 1558,17 nm) z tzv. RED pásma odpovídající kanálům ch20 a ch24 ve fixním rastru 100 Gz. Nejprve byl realizován test přenosu maximální kapacity v duálním režimu 1,2 Tbit/s s modulací 64 QAM a využitím obou vlnových délek, při alokované spektrální šířce každého z kanálů 87,5 GHz. Následně došlo k umělému zavedení šumu do testovaných kanálů, aby bylo ověřeno dynamické řízení modulace a zároveň i změna šířky alokovaného spektra. Nejprve byla snížena maximální dosažená kapacita přenosu na celkovou rychlost 800 Gbit/s při spektrální šířce 62,5 GHz na kanál a dále na celkovou rychlost 400 Gbit/s při spektrální šířce 100 GHz na kanál. Na klientském rozhraní muxpondérové karty byla pomocí ethernetového měřicího zařízení ověřena maximální datová kapacita přenosu v jednotlivých krocích testu a zároveň bylo provedeno i doplňující kontrolní měření optickým spektrálním analyzátorem v linkové části trasy.

Nová muxpondérová karta TM1200 použitá v testu (na obr. dole) umožňuje v tzv. duálním režimu, při využití dvou DWDM kanálů, realizovat datové přenosy až do celkové kapacity 1,2 Tbit/s a tím výrazně navýšit stávající kapacitu současné optické sítě. Díky vysoké spektrální účinnosti, dynamickému řízení modulace a modulární šířce spektra je možné datový tok optimalizovat tak, aby co nejlépe odpovídal aktuálním potřebám a zároveň proměnným podmínkám kanálu v přenosové síti. Optimalizace modulačních schémat spolu s měnící se šířkou alokovaného spektra umožňuje kontinuálně měnit přenosovou rychlost jednoho kanálu od 100 Gbit/s až do max. kapacity 600 Gbit/s. Za pozornost stojí i nízká energetická náročnost nové karty, která činí méně než 0,18 W na 1 Gbit/s.

 
Publikováno: 2. 12. 2019 | Počet přečtení: 459