Schunk

V Kurské JE-II byl namontován druhý lapač taveniny

Nádoba lapače roztavené aktivní zóny byla 25. listopadu 2019 namontována do prostoru pod budoucí šachtou reaktoru 2. bloku jaderné elektrárny Kurská II s reaktory VVER-TOI. Tuto elektrárnu generace III+ staví Rosatom.

 

„Lapač taveniny je unikátním výsledkem vývoje ruských jaderných inženýrů a jedním z nejdůležitějších bezpečnostních systémů jaderné elektrárny. Slouží k řízení nadprojektových havárií. Lapač pro naši elektrárnu je komponentou nové generace. Byl totiž upraven pro konkrétní podmínky lokality na bezpečnostní požadavky, má vyšší seizmickou, hydrodynamickou a rázovou odolnost. Dále je lépe chráněn před zatopením vodou a byla zjednodušena jeho montáž,“ vysvětluje hlavní inženýr výstavby elektrárny Kurská II Igor Kuzmenko.

Lapač taveniny se firmě podařilo namontovat v předstihu oproti termínům stanoveným harmonogramem. Nádoba lapače váží 163 tun. Těžkotonážní jeřáb, který stojí mezi jadernými ostrovy obou bloků, zvedl nádobu do výšky osmi metrů a přesunul ji na místo. Kromě nádoby tvoří lapač taveniny kazety se speciálním nekovovým materiálem, plošina pro obsluhu, nosná konzole a spodní deska.

Před montáží nádoby proběhlo sestavení konstrukce z betonářské oceli pro první část šachty reaktoru. Tato 95tunová konstrukce je svým způsobem unikátní, protože byla dopředu obložena bedněním na rozdíl od jaderných elektráren Novovoroněžská II a Leningradská II, což umožnilo zkrátit celkovou dobu montážních prací.

Výstavby elektrárny Kurská II se budou účastnit i české firmy. Podle smlouvy z roku 2017 dodá firma SIGMA DIZ z Lutína pro tento projekt čtyři hlavní čerpadla pro chlazení kondenzátorů a osm čerpadel technické vody důležité pro chlazení důležitých spotřebičů sekundárního okruhu. Dodávka v celkové hodnotě 8 milionů eur (v přepočtu zhruba 210 milionů korun) bude realizována koncem roku 2019 pro 1. blok a koncem roku 2020 pro 2. blok.České firmy mají zkušenosti i s reaktory VVER-1200, které používají velké množství komponent stejných jako VVER-TOI. Například pro již zmiňovanou elektrárnu Novovoroněžská II dodaly zboží v přepočtu za více jak 1,4 miliardy korun.

První dva bloky jaderné elektrárny Kurská II jsou pilotním projektem technologie VVER-TOI generace III+. Jde o nový projekt vytvořený projektanty Rosatomu vycházející z technických řešení bloků typu VVER-1200. Ve srovnání se svými předchůdci mají reaktory VVER-TOI lepší technické a ekonomické vlastnosti. Oproti reaktorům VVER-1000 byl výkon zvýšen o 25 % (na 1255 MWe) a projektová doba provozu prodloužena na dvojnásobek (na 60 let). Oproti dalším projektům generace III+ mají reaktory VVER-TOI přinést výrazné snížení nákladů na výstavbu a její délky a také provozních nákladů. Nové bloky elektrárny Kurská II splňují nejnovější požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti bezpečnosti.

 
Publikováno: 29. 11. 2019 | Počet přečtení: 421