Schunk

Napravováním krajiny bojuje proti suchu

Model Zdoňov, který navrací vodu do vysušené krajiny, zvítězil v kategorii nápad v soutěži E.ON Energy Globe. Zároveň také vyhrál inkubaci od UP21, který je partnerem soutěže. Projekt se ve fázi studie proveditelnosti zaměřil na nápravu krajiny v okolí obce Zdoňov u Náchoda, aby lépe zadržovala vodu v regionu, kde přes léto většina toků vysychá.

 

Model poprvé realizoval v roce 2016 spolek Živá voda s týmem expertů vedeným Jiřím Malíkem. Projekt však byl zároveň tvořen s myšlenkou jeho snadné přenositelnosti i na jiná místa s cílem obnovy hydrologického režimu celého území.

„Sucho a zadržování vody v krajině je téma, které v posledních letech rezonuje. Řada startupů, pokud zrovna nenabízí udržitelný produkt, bere odpovědnost k životnímu prostředí jako samozřejmou součást interní kultury již od svého založení. Model Zdoňov je unikátní tím, že je přenositelný nejen do volné krajiny, ale i do měst, s potenciálním využitím pro firmy a majitele pozemků. Věříme, že se lidé budou stále více zajímat, jak působí na okolní krajinu, a budou chtít toto řešení využít. Jsme proto rádi, že Model Zdoňov projde inkubací v UP21,“ říká Vítek Šubert, spoluzakladatel a CEO inkubátoru UP21.

Replikace Modelu Zdoňov poslouží jako nástroj vzniku krajinného plánu pro Českou republiku. Rovněž počítá s tím, že do mapování krajiny bude zapojena i širší veřejnost. Projekt se zabývá nejen fyzickou realizací, ale klade důraz i na základní know-how, jež bude použitelné pro jakýkoliv typ krajiny poškozený příliš intenzivním zemědělstvím a vodohospodářskými úpravami. Cílem je nejen zlepšení zadržování vody a návrat původní biodiverzity, ale také možnost adaptace krajiny i měst na klimatické ohrožení. Pro představu, jenom nápravou veškeré zemědělské půdy v České republice pojme krajina desetkrát větší objem vody, než kolik zadrží přehrada Orlík. Pokud by se Model Zdoňov aplikoval na celé území, byl by to dokonce dvojnásobek.

Model ruší technické zásahy do krajiny a vytváří tůně i mokřady

Model Zdoňov byl realizován na ploše 20 km², kde obnovil původní zadržování vody v krajině pomocí obnovy toků, mokřadů, rybníků a tůní. Dále pak zvýšením podílu stromů a keřů ve volné krajině, včetně návrhu nových lesů a dalších úprav pro zlepšení biodiverzity. Klíčovým opatřením je i znefunkčnění systému odvodnění pastvin, luk a orné půdy, především pak částečné odstavení meliorací – soustav trubek a kanálů v krajině, které původně měly pomoci zemědělcům k lepšímu hospodaření. Místo toho však dnes přispívají k znehodnocení půdy a masivnímu vysoušení krajiny.

 
Publikováno: 7. 11. 2019 | Počet přečtení: 446