Schunk

SEAT bude testovat biopalivo z odpadu

V rámci programu koncernu Volkswagen na snižování emisí CO2 uskutečňuje SEAT výzkum možného využívání biometanu jako alternativního paliva. Na financování projektu testování biopaliva, získávaného ze skládek komunálního odpadu, se bude podílet i EU.

 

SEAT se bude do roku 2023 účastnit projektu Life Landfill Biofuel, který byl nedávno schválen Evropskou komisí. Jeho cílem je vyrábět plyn z obnovitelných zdrojů, které se nacházejí v komunálních odpadech, vyvážených na skládky. Projekt bude v následujících čtyřech letech realizován společně s dalšími partnery. Podíl Evropské komise na celkovém rozpočtu 4,3 milionu eur bude 55 %.

Andrew Shepherd, ve společnosti SEAT odpovědný za projekty v oblasti energií z obnovitelných zdrojů, zdůraznil, že „tento projekt nám umožní pokročit ve vývoji a výzkumu biometanu jako paliva. Naším nejvyšším cílem je zaručit nulovou bilanci emisí CO2 a ochranu životního prostředí po celou dobu životního cyklu vozidla“.

Evropská unie omezí do roku 2035 množství komunálního odpadu, který lze ukládat na skládky, na 10 %. Přeměňování odpadu na biopaliva pro automobily je jedním z řešení této ekologické výzvy, na němž SEAT spolupracuje s řadou španělských partnerů.

V Evropě je téměř půl milionu skládek. Výzkum odpadu jako možného energetického zdroje proto představuje mimořádné podnikatelské příležitosti. Zároveň by bylo možné snižovat emise. Existuje velký potenciál pro zavedení certifikátů původu vyráběného biometanu, s nimiž by se mohlo obchodovat jako s certifikáty pro energii z alternativních zdrojů.

SEAT je evropský výrobce automobilů s nejširší nabídkou vozidel, používajících k pohonu stlačený zemní plyn (CNG). Společnost SEAT v roce 2018 ztrojnásobila prodeje svých vozidel na CNG a oznámila, že zvýší výrobu vozidel na zemní plyn z 90 na 250 vozů denně. SEAT je navíc kompetenčním centrem koncernu Volkswagen pro technický vývoj alternativních pohonů na stlačený zemní plyn.

Vozidla na CNG by mohla v budoucnosti používat energie z obnovitelných zdrojů. Výchozím materiálem k recyklaci je běžný organický odpad. Po 30 dnech vznikne směs plynů, z které se získává využitelný biometan. Naplnění nádrží automobilu na CNG trvá pouhé tři minuty. Čtyři testovací vozidla, provozovaná na biometan, budou po ujetí 30 000 km důkladně analyzována.

 
Publikováno: 16. 10. 2019 | Počet přečtení: 448