Amper Schunk

4ISP na MSV v Brně

Letošní rok lze považovat za přelomový v oblasti vláknových zdrojů. Podobně jako příchod laserů na trh dovolil firmám rychleji reagovat na vývoj a začít vyrábět bez potřeby vysekávaček, tak dnešní doba umožňuje dodávat zakázkově celé stroje v daleko pružnější reakční době.

 

Velkým pokrokem je možnost přímého prodeje vláknových zdrojů do výroby. Od letošního roku připadla nově společnosti 4IPS pozice distribučního a servisního centra pro Evropu na vláknové zdroje RAYCUS, druhého největšího světového producenta a zároveň vývojové firmy. Raycus je hlavním určovatelem standardů pro laserové odvětví v Číně a má zapsáno 192 patentů. Tyto zdroje a další novinky představuje česko-německá společnost 4ISP na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Celoročně se pak s nimi budou moci zájemci seznámit v centru EURAZIO v Modleticích u Prahy.

Základním prvkem celé výroby je fakt, že všechny základní díly vyrábí ve firmě Raycus sami, nejedná se tedy o „skládačku“ komponentů různých výrobců o různé stabilitě. Ale o produkt s pevně danými servisními pravidly, kde je jasně dané u každého kusu, co obsahuje a kde přesně se ve výrobě nachází náhradní díl. Vláknové zdroje slouží k přeměně elektrické energie na světelnou. Vytvořený tok světelné energie je následně využíván ke zpracování materiálu, např. k jeho termickému dělení. V praxi se vláknový zdroj využívá k řezání a značení kovů, svařování či laserovému čištění. V současnosti jde tedy o jedno z klíčových odvětví kovozpracujícího průmyslu. Vývoj společnosti jde tak rychle vpřed, jak rychle se vyvíjí schopnost dělit kovy. Současné nejmodernější zdroje dosáhly účinnosti přeměny 35 %. Ještě před rokem bylo obvyklých 25 % účinnosti a u CO2 laseru je dosahováno dokonce pouhých 8-12 %.

„I dříve musely výrobci řezacích laserů, svářeček či leštiček používat zdroje. Nicméně výrobci přicházejí blíže, jsou schopni reagovat velmi rychle na speciální požadavky odběratelů a díky velikosti trhu přizpůsobit servis dnešní poněkud hektické době. Stojíme si za tím, že stroje a komponenty, které nabízíme, slouží jak mají a udělají nám dobrou reklamu,“ uvádí Ing. Dagmar Smrčinová, Ph.D., marketingová a projektová ředitelka centra EURAZIO. „Reakcí na Průmysl 4.0, který se již dostává i do středních a malých firem, přicházíme s roboty a manipulátory, které směle konkurují profi robotům v základních aplikacích – cenou, jednoduchostí a stabilitou. Pokud máte rozsáhlý provoz, který potřebujete doplnit manipulátory anebo jste naopak menší firma, která by ráda zkusila, co to robotizace je, a jak může pomoci, zeptejte se u nás na nabídku robotů GSK. První robot již vykonává svou práci na MSV v Brně a následně na showroomu v Modleticích.

O skutečnosti, proč se firma 4ISP rozhodla zastupovat společnost Raycus na evropském trhu rozhodlo následující. Firma Raycus je výrobcem a vývojářskou firmou vláknových zdrojů. Byla založena v roce 2007. Její registrovaný kapitál činí 18 milionů USD. Rozkládá se na 50 000 m2, z čehož výroba zabírá 20 000m2. V roce

2018 vstoupila firma Raycus na akciový trh (No.300747). Má více než 2000 zaměstnanců z čehož 6 patří mezi TOP čínské vědce. Prodej za rok 2018 činil téměř 1 500 000 000 Yuan. Jedná se o jediného čínského výrobce, který si může vyrábět veškeré základní části zdrojů. Raycus je hlavním určovatelem standardů pro laserové odvětví v Číně a má zapsáno 192 patentů. Hlavní výhody produktů Raycus jsou kompletní produktové řady zdrojů, kompletní spektrum laserových procesových aplikací (značení, řezání, svařování, kalení, čištění atd.). Díky vývojovému zázemí reagují na potřeby zákazníků a umí přizpůsobit zdroje konkrétní potřebě zákazníka. Hlavní výhodou servisu Raycus je 50 zahraničních poboček a kanceláří, základem servisu je tým elitních inženýrů s více než 5letými zkušenostmi, které vycvičují juniorní a seniorní servisní techniky a inženýry a globální doba odezvy je méně něž 48 h.

Vláknové zdroje, tedy ta část stroje – zařízení, kde dochází ke změně elektrické energie na světelnou, se skládá z takzvaných modulů a combineru. Světelný tok jednotlivých modulů, nejčastěji o výkonu 1 kW, je sloučen do výsledného výkonu v combineru, odkud je distribuován optickým vláknem s pancéřovou ochranou do aktivní části stroje (řezné hlavy, svářecí...). Jednotlivé moduly obsahují čipy a skleněné vlákno obohacené rubidiem, které dokáže zařídit přeměnu elektrické energie na světelnou. Skleněné vlákno je vyráběné tažením skelného jádra ze skleněné tyče o velmi vysoké čistotě skla. Laicky se dá vyjádřit, že pokud chcete dosáhnout prostupnosti světla obdobnému jako u okenní tabule, musíte z takto čistého skla vytvořit tabuli 3 km silnou, tak čisté musí být sklo ve vláknovém zdroji.Na veletrhu představí 4ISP také třískové obrábění v praxi. Běžné použití třískového obrábění můžeme najít v truhlárnách, kovozpracujícím průmyslu při zpracování syntetických materiálů. To z něj dělá jednu z nejdůležitějších výrobních technologií ve strojírenství. Dovoluje dosažení vysokých přesností a kvality opracovaných ploch. Dnes již běžně lze narazit ve výrobě na CNC stroje, tedy frézky a obráběcí centra. Jedná se o stroje ovládané počítačem, které obrábí na základě programu v drtivé většině napsaném v ISO kódu. CNC Frézky, které lze nalézt v nabídce 4ISP, slouží primárně k obrobení a dělení dílů z neželezných a nekovových materiálů, která vychází z polotvaru tvaru desky.

Mezi CNC stroji pro třískové obrábění patří i stroje, které jsou uzpůsobeny pro různá odvětví průmyslu, jedno z těchto odvětví je i reklamní průmysl. Tyto stroje jsou vybaveny pro velkorozměrové formáty materiálů a umožňují upínání materiálu pomocí vakua, využívají univerzální vřeteník, dovolující použití různý modulů, jako je oscilační nůž pro zpracování širokého spektra materiálů. V podstatě je možno zde obrábět vše od papíru přes látku a různé syntetické materiály až po dřevo a neželezné kovy. Další speciální výhodou těchto strojů je využití kamery pro čtení nářezových značek. Oproti obráběcím centrům, kde kamera dokáže monitorovat přesnost a průběh obrábění, slouží zde k načtení nářezových značek, určení nulového bodu obrobku a následné vyřezávání – frézování jednotlivých tvarů z materiálu.

 
Publikováno: 9. 10. 2019 | Počet přečtení: 360