Amper Schunk

Průmyslové školy vyzývají ministra k diskuzi

Českým průmyslovkám už zjevně došla trpělivost se stavem, v jakém se tato část školského systému nachází, a jejich ředitelé vyzvali ministra školství k diskuzi o nápravě.

 
Od 30. září do 2. října proběhl ve Špindlerově mlýně celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol zaměřený na koncepční a metodické otázky rozvoje odborného školství, spojený s Valnou hromadou Asociace SPŠ ČR.

Jedním z jeho výstupů byl i otevřený dopis, který poslal Robertu Plagovi předseda asociace Jiří Zajíček, a v němž se uvádí:

Vážený pane ministře, Valná hromada Asociace středních průmyslových škol ČR Vás vyzývá, abyste bezodkladně zahájil seriózní debatu s řediteli středních průmyslových škol o budoucnosti tohoto, pro společnost nezbytného, segmentu českého školství, především v oblasti dostatečného financování, personálního zabezpečení výuky, snížení administrativní zátěže a řešení dalších problémů, zvláště v současné době přechodu českého průmyslu na úroveň 4.0. Žádáme o stanovení konkrétního místa a termínu, kdy se budeme moci osobně setkat a zahájit debatu.

Střední průmyslové školy se už delší dobu potýkají mj. s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů, které současné administrativní nároky ani finanční podmínky dostatečně nemotivují k zájmu o práci v tomto segmentu, kde je kromě pedagogických schopností potřeba zajistit i technickou odbornost.

Školy se to nyní snaží překlenout různými způsoby podle svých možností, např. pomocí spolupráci s průmyslovými firmami a jejich specialisty, ale poukazují na neudržitelnost tohoto stavu a nutnost nalézt systémové řešení, nekomplikované neustálými změnami pravidel.
 
Publikováno: 7. 10. 2019 | Počet přečtení: 401