ITS OnRobot Schunk

TVEL bude dále dodávat palivo pro Budapešť

Společnost TVEL a Institut energetického výzkumu maďarské Akademie věd podepsali smlouvu o dodávkách jaderného paliva pro výzkumný reaktor v Budapešti. Smlouva je dlouhodobá a zahrnuje dodávky paliva od roku 2019.

 
Výzkumný reaktor v Budapešti se používá při vědeckém a praktickém výzkumu v oblasti jaderné fyziky a materiálů s cílem rozvoje jaderné energetiky v Maďarsku. Je základem pro jaderný výzkum v Neutronovém centru v Budapešti a slouží pro studium vlastností reaktorových materiálů a parametrů jaderného palivového cyklu.

„Institut energetického výzkumu má od 90. let 20. století stále větší význam při podpoře provozu JE Paks. Jaderná energetika je strategickou prioritou pro národní energetický systém a maďarská vláda klade velký důraz na rozvoj vlastního výzkumu v dané oblasti. Týká se to např. otázek radiačního stárnutí reaktorových materiálů, nakládání s radioaktivním odpadem, uzavření jaderného palivového cyklu, fyziky jaderných reaktorů, a výzkumu termomechanických vlastností jaderného paliva,“ zdůraznil generální ředitel Institutu energetického výzkumu maďarské Akademie věd Ákos Horváth.

Palivová společnost TVEL produkuje široké spektrum paliva a jeho komponentů pro různé typy výzkumných reaktorů ruských i zahraničních projektů. V daném případě má zvláštní význam rusko-maďarské partnerství v rozvoji jaderné energetiky a technologií. Maďarské vědecko-výzkumné organizace společně s energetiky JE Paks a inženýry TVEL zrealizovali unikátní projekt převodu bloků VVER-440 na 15měsíční palivový cyklus. V současnosti jejich specialisté spolupracují na vývoji a certifikaci paliva VVER-1200 pro budoucí JE Paks-2.

Výzkumný reaktor v Budapešti je jedním z nejstarších a nejvýkonnějších ve střední Evropě. Je postaven podle sovětského projektu typu VVER a uveden byl do provozu v roce 1959. Několik krát byl kompletně modernizován. Během celé doby provozu používá reaktor palivo z Novosibirského závodu chemických koncentrátů společnosti TVEL. Od roku 2012 se v aktivní zóně reaktoru používá výlučně nízce obohacené palivo pro výzkumné reaktory.
 
Publikováno: 9. 9. 2019 | Počet přečtení: 111