Amper Schunk

Akustická průmyslová kamera

Věděli jste, že stlačený vzduch může představovat až 40 % nákladů na elektrickou energií? Úniky v systémech stlačeného vzduchu, rozvodů plynů a podtlakových systémech tak negativně ovlivňují jak provozuschopnost výroby, tak konečný hospodářský výsledek firmy.

 

Vyhledávání úniků v systémech bylo dosud časově náročné a obtížné. Díky akustické průmyslové kameře Fluke ii900 může tým údržby během několika minut rychle lokalizovat únik stlačeného vzduchu, plynu nebo podtlaku.

Ruční akustická průmyslová kamera je vybavená soustavou mikrofonů zajišťujících široké zorné pole. Umožňuje pracovníkům údržby přesně zjišťovat místa úniků vzduchu, plynů a podtlaku v systémech stlačeného vzduchu, a to i v hlučných prostředích. Nová technologie SoundSight, speciálně navržená pro hlučné výrobní provozy, je jednoduše pochopitelná a snadno implementovatelná. Na dotykovém displeji LCD se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap, a rychle tak lze zjistit místo úniku.

Během několika hodin dokáže tým provést kontrolu celého závodu – a to vše i během provozní špičky. Jednoduché intuitivní rozhraní totiž umožňuje technikům izolovat frekvenci úniku vzduchu odfiltrováním silného hluku na pozadí. Snímky je pak možné ukládat a exportovat pro potřeby vytváření zpráv.

Díky nové akustické kameře se lze rychle a jednoduše rozhodnout o opravách úniků vzduchu potřebných k zajištění efektivního provozu a snížení nákladů na energie. S minimálním zaškolením se mohou technici údržby pustit do kontroly úniků vzduchu při svých obvyklých postupech údržby, a to bez časového omezení. Jde o intuitivní, snadno použitelný přístroj, který dokáže izolovat frekvenci úniků tlaku nebo podtlaku, a to i ve velmi hlučných průmyslových provozech.

Místo úniku se zjišťuje určením směru, ze kterého zvuk přichází na základě časových posunů, ke kterým dochází při průchodu zvuku přes soustavu mikrofonů. Pomocí komplexní soustavy mikrofonů je možné snadno zkontrolovat velkou oblast a odhalit úniky i z větší vzdálenosti. Na reálném záběru se pak barevně vyznačí místo úniku.

 
Publikováno: 15. 8. 2019 | Počet přečtení: 360