ITS Schunk

Z displejů se stávají interaktivní systémy

Digitální displeje se stávají klíčovým prvkem kokpitů vozidel. Řidiči už nechtějí být bez funkcí displeje a ovládacích prvků, které si nyní užívají např. na chytrých telefonech. V kokpitech budoucnosti budou digitální displeje hrát klíčovou roli v interakci mezi řidiči a jejich vozidly.

 

Bosch se svými novými produkty v oblasti 3D displeje reaguje na tento trend. Produkty využívají pasivní 3D technologii k vytvoření realistického trojrozměrného efektu, který umožňuje oproti zobrazení na běžných obrazovkách rychlejší zachycení vizuálních informací. „Z displejů se ve stále větší míře stávají interaktivní systémy, které mohou lépe předvídat individuální potřeby řidičů,“ říká Dr. Steffen Berns, prezident Bosch Car Multimedia. Prognózy naznačují, že globální trh v oblasti displejů ve vozidlech se do roku 2025 zdvojnásobí z 13,4 mld. eur na 26,7 mld. eur.

3D efekt v kokpitu

Nejnovější trend představují 3D displeje. Na filmové obrazovce slouží 3D efekt především ke zvýšení atraktivity a zábavy. Ve vozidle jde ale o jiný případ. Hloubka ostrosti displeje znamená, že řidiči mohou rychleji zachytit důležité vizuální informace, ať už z asistenčního systému nebo upozornění na dopravní zácpu. Upozornění, která vypadají, jakoby měla vyskočit z displeje, jsou mnohem přehlednější a naléhavější. Při parkování je navíc obraz zadní kamery realističtější, což umožňuje včas zjistit překážky. Díky tomu mohou řidiči lépe odhadnout, kolik mají místa např. mezi nárazníkem a stěnou parkovací garáže. Při navigaci složitými městskými ulicemi hraje tento 3D efekt také rozhodující roli, protože prostorová hloubka zobrazení mapy umožňuje okamžitě zjistit, která budova označuje následující odbočku. Bosch využívá pro svůj nový displej pasivní 3D technologii, která funguje zcela bez dalších funkcí, jako je eye tracking nebo 3D brýle.

Interaktivita

Pouhé zobrazování informací na displeji automobilu je minulostí. Budoucnost je o interakci mezi uživateli a displeji. Kromě toho může mít interakce podobu hlasového nebo dotykového ovládání – a také s haptickou zpětnou vazbou. Zejména tehdy, kdy řidiči budoucnosti nechají svého autopilota, aby řídil vozidlo. V té chvíli bude mít rozhraní člověk-stroj (HMI) pro interakci mezi vozidlem a jeho řidičem zásadní význam.

Stále větší a inteligentnější displeje s hlasovým a dotykovým ovládáním vyžadují také stále větší výpočetní výkon. To by ale znamenalo řadu dalších řídicích jednotek. Dokonce i dnes ovládá displej a operační systémy na pozadí až 15 záložních procesorů. Bosch používá ke koordinaci celého HMI pouze jeden počítač v pilotním prostoru a deleguje všechny řídicí funkce na jednu centrální řídicí jednotku. Méně řídicích jednotek znamená také menší hmotnost a zkrácení doby vývoje vozidel.

Bezpečnost

Displeje vozidel podléhají přísným bezpečnostním normám. Zejména pokud jde o kolísání teploty a vibrace, jsou tyto normy mnohem vyšší než u spotřební elektroniky. Automobilové displeje musí dokonale fungovat bez ohledu na to, jestli je teplota minus 40 nebo více než 120 stupňů Celsia, a to po celou dobu jeho životnosti. I v případě částečného selhání se musí řidiči vždy spolehnout na minimální množství důležitých informací. Operační systémy Bosch jsou důkladně testovány, aby byly vhodné pro použití ve vozidle.

Od 80. let minulého století společnost opakovaně udávala milníky pro zobrazovací přístroje ve vozidlech, jako je např. první digitální displej na světě, který se objevil v Audi Quattro. Díky společnosti Bosch se před pěti lety v Audi TT dostal do výroby první volně programovatelný displej. A Bosch se také zasloužil o světově první zakřivený nástrojový cluster v kokpitu Innovision u nejnovějšího VW Touareg.

 
Publikováno: 14. 8. 2019 | Počet přečtení: 326