Amper Schunk

Chytrý systém pro úzké prostory

Vedení dat a médií vysokou rychlostí v úzkých prostorech je velkou výzvou pro mnoho uživatelů, např. v intralogistice. Pro tyto aplikace dodává firma igus, kterou v Česku výhradně zastupuje společnost HENNLICH, kompaktní systém micro flizz.

 

Chytrý systém přívodů energií na pojezdech o délce až 100 m vede kabely a hadice spolehlivě i při vysokých rychlostech. Skládá se z energetického řetězu, flexibilních kabelů chainflex pro malé poloměry ohybu a hliníkového vodícího kanálu. Micro flizz může být vybaven novým senzorem CF.D pro sběrnicové kabely, který monitoruje vlastnosti přenosu dat a je schopen v předstihu varovat před poruchou.

Pro přívody energií v úzkých prostorech s rychlým pohybem v řadách např. u regálových zakladačů, se běžně používají trolejové systémy. Jejich nevýhodou je, že slouží pouze pro přenos energie. „Igus proto vyvinul systém micro flizz pro napájení nejen energiemi, ale i daty, kapalinami a vzduchem, a to jak ve vertikálním tak horizontálním směru. Systém se skládá z plastového energetického řetězu, který se pohybuje v hliníkovém vodicím kanále a je možné ho použít pro rychlost pojezdu až 6 m/s se zrychlením do 4 m/s2,“ popisuje Jan Švarc, manažer pro energetické řetězy ve firmě HENNLICH.

Kromě vysoce flexibilních kabelů chainflex - ovládacích, datových a silových s malými poloměry ohybu - mohou být v řetězu vedeny i hadice a datové kabely s přenosovou rychlostí až 10 Gbit/s. Díky důkladnému testování v laboratoři igus může firma poskytnout záruku 36 měsíců na všechny typy kabelů. „Pokud chce uživatel sledovat vlastnosti přenosu dat použitých sběrnicových kabelů, nabízíme možnost integrace inteligentního systému CF.D. Tato novinka zachycuje změny v přenosu dat vlivem opotřebení a poskytuje včasnou informaci o nutnosti výměny. Údržba tak může být naplánována s předstihem a nehrozí neplánované odstávky,“ doplňuje Jan Švarc.

Modulární konstrukce

Hlavní výhodou systému micro flizz je jeho speciální konstrukce. Integrovaná boční „křídla" drží řetěz pevně ve speciálním žlábku horní a dolní části kanálu a plastové pružiny na příčkách řetězu zajišťují rychlé a tiché odvalování. Je tak zajištěno významné snížení tření, opotřebení, hluku a spotřebované energie. Díky snadné rozložitelnosti jsou jednotlivé části systému dobře přístupné a snadno se čistí. Z toho důvodu je micro flizz ideální pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Systém je dodáván ve třech velikostech dle průměru použitých kabelů.

 
Publikováno: 2. 8. 2019 | Počet přečtení: 380