Amper Schunk

Klešťový přístroj pro měření svodových proudů

Společnost Beha-Amprobe představila nový klešťový ampérmetr pro měření svodových proudů Amprobe ALC-110. Měřicí přístroj slouží ke zvyšování efektivnosti systémů nalézáním svodových proudů i pouhých 0,001 mA. Je určen pro předcházení neplánovaných odstávek.

 

Přístroj ALC-110 nabízí ochranu proti přepětí CAT III 600 V k zajištění elektrické bezpečnosti a při měření odolává externím magnetickým polím, a poskytuje tak velmi přesné údaje. Tento klešťový TRMS měřič unikajících proudů pomáhá uživatelům detektovat, dokumentovat a porovnávat unikající proudy, což slouží k zabránění nechtěného vybavování chráničů a vypínání zařízení. ALC-110-EUR je určen pro průmyslové aplikace pro testování svodového proudu v instalacích i pro testování spotřebičů.

Klešťový ampérmetr lze použít pro měření unikajících zemních proudů, rozdílových svodových proudů, unikajícího proudu na zemnícím vodiči (PE), k určení zdroje unikajících zemních proudů a také k měření spotřeby proudu spotřebičů v servisním nebo zákaznickém sektoru bez přerušení napájení. Ampérmetr má mechanický zámek pro pevné sevření čelistí, aby bylo maximálně omezeno rušení z měřených vodičů a magnetických polí. K jejich uvolnění pak slouží tlačítko na těle přístroje. Pro zvýšení bezpečnosti je mezi kleštěmi a tělem přístroje umístěna mechanická zábrana, která spolu s gumovým povrchem těla zabraňuje náhodnému sklouznutí a dotyku s měřeným vodičem.

V dolní části přístroje je umístěn podsvícený digitální displej s velkými číslicemi pro snadnou čitelnost, který je vybaven bargrafem a filtračními funkcemi (dolní propust pro testování spotřebičů dle IEC/EN 61557-16-A, a filtr 50/60 Hz). Nejvyšší rozlišení má až 0,001 mA a měří až do 60 A. Díky velkému frekvenčnímu rozsahu od 15 Hz do 1 kHz jsou tyto kleště ideální pro široké spektrum aplikací, včetně průmyslových a železničních.

 
Publikováno: 1. 8. 2019 | Počet přečtení: 362