Amper Schunk

Technical Computing Camp už pošesté

Společnost Humsoft pořádá ve dnech 5. a 6. září 2019 už šestý ročník setkání uživatelů a příznivců výpočetních a simulačních prostředí MATLAB, COMSOL Multiphysics a dSPACE.

 

Akce s názvem Technical Computing Camp je určena jak pro stávající uživatele uvedených systémů, tak začátečníky, technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z řad akademické obce, kteří si budou moci tyto inženýrské nástroje vyzkoušet a své poznatky a dotazy diskutovat s dalšími účastníky. V neformálním prostředí hotelu Fontána na Brněnské přehradě budou představeny moderní nástroje pro technické výpočty a počítačovou simulaci a jejich možnosti.

Součástí budou přednášky o technických tématech, interaktivní ukázky aplikací, soutěž, tvořivá dílna i prostor pro diskuze. Mezi hlavní témata letošního ročníku patří datová analytika, prediktivní údržba, počítačové vidění, Deep Learning, Model-Based Design, Low-Cost Hardware, robotika, simulace fyzikálních dějů a autonomní řízení. Přednášet budou odborníci z firmy, MathWorks i další zvaní přednášející.

V rámci letošního ročníku Technical Computing Camp bude probíhat i soutěž o nejlepší uživatelský projekt, studenti se mohou zúčastnit i se svou diplomovou či bakalářskou prací. Pořadatelé neopomněli vyčlenit dost času také na společensko-zábavné aktivity. Informace o setkání Technical Computing Camp 2019 včetně průběžně aktualizovaného programu a registračního formuláře jsou k na http://www.humusoft.cz/tcc

 
Publikováno: 25. 7. 2019 | Počet přečtení: 371