Amper Schunk

Rychlý internet podruhé

Zatímco první výzva pro rozvoj rychlého internetu, vypsaná v roce 2017, nevzbudila příliš velký ohlas (kvůli nevhodně nastaveným podmínkám se o dotaci přihlásili jen tři zájemci), druhý pokus už byl výrazně úspěšnější: na nabídku státní podpory zareagovaly desítky firem.

 
Jak uvedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém oznámení, obdrželo ve druhé výzvě 40 žádostí o dotace na rozvoj vysokorychlostního internetu v celkovém objemu 1,1 mld. Kč, určené k vybudování pokrytí řídce osídlených oblastí. Výzva, která byla vyhlášena letos v únoru, se zaměřuje na tzv. bílá adresní místa obytných budov, kde není k dispozici vysokorychlostní internet s rychlostí alespoň 30 Mbit/s a žádný podnikatel neprojevil zájem tam takové služby do konce roku 2021 nabídnout. Týká se zhruba 90 000 domácností (v ostatních oblastech ČR potřebná infrastruktura buď existuje, nebo ji investoři hodlají do konce roku 2020 vybudovat).

„Díky dotacím by tak měli mít obyvatelé České republiky i z těch nejvzdálenějších koutů naší země k dispozici rychlý a funkční přístup k moderním službám. Bez dotační podpory by řídce osídlené oblasti, o které investoři dosud neprojevili zájem, zůstaly trvale znevýhodněny," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Celkově investoři chtějí s využitím dotace proinvestovat téměř 1,5 mld. Kč.

Projektové žádosti v následujících týdnech posoudí hodnotitelé, jejichž úkolem bude i ověření, zda zájemci splňují pravidla dotačního programu realizovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a přidělí body dle dříve schváleného modelu hodnocení.
 
Publikováno: 15. 7. 2019 | Počet přečtení: 382