Amper Schunk

Rodinná firma mezi elitními inovátory

Společnost Murrelektronik má cit pro inovace a nyní se za to dostalo mezinárodně fungující rodinné firmě z německého Oppenweileru i oficiálního ocenění: jako specialista v automatizační technice se dostala mezi ty nejlepší v inovační soutěži TOP 100 pro středně velké společnosti.

 

Ocenění v soutěži TOP 100 je udělované od roku 1993 za zvláštní inovační úsilí a nadprůměrný inovační úspěch. Řízení inovací ve středně velkých podnicích s výslednými inovačními úspěchy hodnotila porota na základě vědecké metodiky pod vedením profesora Dr. Nikolause Frankeho z Ekonomické univerzity Vídeň.

V nezávislém výběru přesvědčila společnost Murrelektronik odbornou porotu především v kategorii „Vnější orientace a otevřené inovace“. Firma, jejímž cílem je optimalizovat instalace strojů a zařízení a tím zvýšit konkurenceschopnost svých zákazníků, se mezi inovační elitu dokázala dostat již podruhé: prvního ocenění se jí dostalo už v roce 2008.

Během svého téměř třičtvrtěstoletého působení se firma založená v roce 1975 Franzem Hafnerem stala významným a respektovaným hráčem v oblasti automatizační techniky. Stěžejní disciplínou jejích aktivit je decentralizace. Řídicí úroveň ve strojích a zařízeních je osvědčenými koncepcemi a novými technologiemi optimálně propojována s platformou senzorů a akčních členů. Zvláštní důraz je kladen především na otázky bezpečnostní techniky (Safety), vysoce výkonné systémy elektrického napájení a rozsáhlou nabídku síťových instalací. Murrelektronik se zaměřuje na integraci IO Link komponent a společně se svými zákazníky cílí zejména na řešení určená pro Průmysl 4.0.

Inovace jako klíč k úspěchu

Murrelektronik bere inovace jako jeden ze stěžejních faktorů pro dosažení úspěchu a při vývoji nových produktů důsledně sází na spolupráci se zákazníky a špičkovými externími partnery. Při pravidelných „dnech inovací“ prezentuje vybraným zákazníkům vývojové projekty a nechává je tato řešení kriticky hodnotit. Díky tomu mají nové produkty velmi úzký vztah k praxi a jsou vhodné pro použití v široké škále průmyslových odvětví.

Přesvědčivým příkladem, že tento přístup přináší oceňované výsledky, je inteligentní systém monitorování elektrické energie Mico Pro, vyvinutý právě v úzké spolupráci s výrobci strojů a zařízení. „Tento systém monitoruje zátěžové obvody, a v případě přetížení a chyb reaguje co nejpozději, kdy je to možné, ale co nejdříve, kdy je to nutné. Tak lze prodloužit dobu provozu strojů, což je požadavek z praxe a doklad toho, jak se daří převádět inovační procesy přímo do praktických řešení, která umožňují zákazníkům okamžité zlepšení,“ vysvětluje jednatel společnosti Jürgen Zeltwanger.

Cestu mezi lídry spoluvytvářejí zákazníci

„Jsme si vědomi významu inovací jako základny pro silnou a perspektivní pozici na trhu. Spolupráce se zákazníky se už v minulosti ukázala jako osvědčený faktor úspěchu, a proto ji všemi silami podporujeme,“ doplňuje Jürgen Zeltwanger.

Opakované přijetí do ligy TOP 100 je podle něj i pobídkou k dalšímu budování důsledně podporované inovační atmosféry, na kterou firma klade mimořádný důraz. Jedním z důležitých milníků je v tomto směru i nedávné otevření nového vývojového střediska, do něhož společnost Murrelektronik investovala 6,5 mil. eur.

 
Publikováno: 9. 7. 2019 | Počet přečtení: 383