Amper Schunk

Český a japonský výzkum budou spolupracovat

Technologická agentura ČR (TA ČR) ve spolupráci s japonskou organizací pro podporu zahraničního obchodu (JETRO), Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a japonskou organizací New Energy & Industrial Development Organization (NEDO) uspořádala 25. června konferenci česko-japonského technologického partnerství.

 
V rámci Czech Japan Technology Partnership Conference 2019 podepsali šéf TA ČR Petr Konvalinka a ředitel evropského zastoupení agentury NEDO Nobutaka Takeo dodatek memoranda mezi oběma agenturami, který představuje další významný milník v oblasti výzkumné spolupráce ČR s Japonskem. První dohodu o spolupráci, zaměřenou na společné projekty mezi českými a japonskými firmami, uzavřely NEDO a TAČR v roce 2016.

Jedním z bodů dodatku je spolupráce na koordinaci veřejných soutěží. Veřejné soutěže předpokládá TA ČR vyhlašovat v letech 2019-2023, přičemž vyhlášení první společné výzvy TAČR a NEDO bylo odstartováno souběžně s podpisem česko-japonského memoranda 25. června, s uzávěrkou 22. srpna 2019, poté začíná etapa posuzování a vyhodnocování přihlášených projektů, vyhlášení vybraných a jejich start se předpokládá v závěru (resp. polovině prosince) letošního roku.

Vyhlášení této první společné výzvy umožní společné financování česko-japonských výzkumných projektů. V programu DELTA 2, jehož součástí je i aktuální 1. veřejná výzva, je zapojeno historicky nejvíce zahraničních partnerů, mezi které patří Jižní Korea, Čína, Izrael, Kanada, Tajwan, Brazílie, Vietnam a nyní i Japonsko.

Program DELTA 2 (jehož doba trvání se předpokládá v letech 2020 až 2025) s rozpočtem 53,6 mil. USD navazuje na předchozí program zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů českých podniků a výzkumných organizací s jejich zahraničními partnery. Klíčovými charakteristikami by měly být novost, kreativita, převoditelnost a/nebo reprodukovatelnost. Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po jejich ukončení uvedeny do praxe, přičemž předpokládaná maximální délka projektů 36 měsíců (v případě projektů finančně podporovaných českou stranou, kdy je možné financování až do hodnoty 74 % projektu) nebo 24 měsíců (u projektů financovaných s podporou japonské strany, přičemž rozsah financování je 100 mil. jenů - tzn. zhruba 800 tis. eur na fiskální rok). Podrobnější informace lze získat u TAČR nebo JETRO.
 
Publikováno: 1. 7. 2019 | Počet přečtení: 359