Amper Schunk

Reaktor VVER-TOI získal certifikaci EUR

Organizace EUR sdružující evropské provozovatele jaderných elektráren potvrdila, že nejmodernější ruský projekt reaktoru VVER-TOI splňuje European Utility Requirements a certifikátu autorovi projektu, ruské korporaci pro atomovou energii Rosatom, byl předán 13. června v Petrohradě.

 

Evropští odborníci po posouzení projektové a stavební dokumentace a informací o referenčním projektu jaderné elektrárny Kurská II vydali závěr, že technická řešení použitá v projektu jsou v souladu s požadavky organizace EUR. Analýza znamenala, že museli najít odpovědi na 4332 stěžejních otázek v oblasti jaderné bezpečnosti, které se dotýkaly celého komplexu elektrárny.

„Mohu zcela přesvědčeně říci, že projekt VVER-TOI prošel tím nejdůkladnějším a nejhlubším hodnocením a že plně odpovídá požadavkům organizace EUR,“ řekl čestný prezident organizace EUR Guillaume Jacquart.

Podle slov prezidenta společnosti IK ASE (inženýringová divize Rosatomu) Alexandra Lokšina znamená certifikace projektu organizací EUR důležité uznání práce při vývoji dalšího moderního projektu jaderné elektrárny. „Vyvinuli jsme projekt VVER-TOI a použili jsme při tom nejmodernější technologická řešení, která zvyšují úroveň bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderné elektrárny. Certifikát EUR potvrzuje soulad těchto řešení s mezinárodními požadavky,“ doplnil Lokšin. To, že byl projekt VVER-TOI certifikován sdružením evropských provozovatelů, pomůže k rozšíření ruských jaderných technologií na zahraničních trzích.

Organizace evropských provozovatelů jaderných elektráren byla založena v roce 1992 a vypracovala dokument European Utility Requirements, který dává dohromady požadavky na lehkovodní reaktory III. generace ze strany evropských provozovatelů a vytváří tak jednotné prostředí pro zahraniční dodavatele jaderných technologií.

V současnosti sdružuje 15 společností, které představují největší evropské výrobce elektřiny. Požadavky EUR mají za cíl, aby základní projekt jaderné elektrárny splňoval požadavky v oblasti bezpečnosti, spolehlivosti a ceny elektřiny zharmonizované mezi jednotlivými zeměmi. Nové projekty, které je splňují, mohou pak být jednoduše adaptovány pro konkrétní lokalitu a pro legislativu platící v každé jednotlivé zemi.

 
Publikováno: 18. 6. 2019 | Počet přečtení: 433