ITS OnRobot Schunk

Modul s AI ke zlepšení průmyslové výroby

Nový modul s umělou inteligencí (AI) od společnosti Rockwell Automation poskytuje prediktivní analýzu bez datového vědce a usnadňuje rozhodování pracovníků v průmyslu, kteří nyní mohou snadněji využívat data ze svých zařízení k předpovídání poruch ve výrobě.

 
Nový modul FactoryTalk Analytics LogixAI, dříve známý jako projekt Sherlock, využívá umělou inteligenci k detekci výrobních anomálií a upozorňuje obsluhu, aby mohla zjistit příčiny nebo přímo zasáhnout, pokud je to nutné.

Mnoho existujících analytických technik vyžaduje hlubokou expertízu jak v datové vědě, tak ve výrobních procesech. Tento přídavný modul pro řízení ControlLogix tyto nároky snižuje, protože přebírá práci za datového vědce. Zabudovává se rovnou do šasi řídicího systému a přímo přenáší data z řízení přes propojovací desku, na jejichž základě pak vytváří prediktivní modely. Modul ControlLogix může nepřetržitě monitorovat výrobní operaci a na základě toho, jak se ji naučil chápat, pak detekuje anomálie.

Modul může např. pomoci obsluze sledovat odchylky výkonu v zařízeních, jako jsou mísiče, které by mohly ovlivnit kvalitu produktu nebo vést k prostojům. Lze ho také používat jako virtuální snímač. Místo toho, aby pracovníci sledovali takové parametry, jako např. vlhkost balených potravin, modul může analyzovat proměnné z jednotlivých částí linky, jako jsou postřikovače, sušičky a hořáky, a na jejich základě předpovídat výsledky měření (virtuálního).

Pracovníci mohou dostávat oznámení o problémech prostřednictvím alarmů nastavených na uživatelském rozhraní (HMI) nebo na řídicím panelu. Funkce modulu se budou dále rozšiřovat s cílem pomáhat pracovníkům s řešením konkrétních problémů nebo automatizovanou optimalizací procesu.
 
Publikováno: 7. 6. 2019 | Počet přečtení: 323