murr Schunk

Modernizovaná emisní laboratoř může testovat i elektromobily

Centrum vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze, ve spolupráci s TÜV SÜD Czech dokončilo rozsáhlou modernizaci emisní laboratoře v Roztokách u Prahy. Dlouholetá spolupráce je založená na sdílených technologiích, prostorech a odborných kapacitách.

 

Spolupráce byla rozšířena v souvislosti s vývojem emisní legislativy o modernizaci emisní laboratoře, vybavené novým měřicím vybavením, dostatečnými zkušebními kapacitami a schopností technologické konverze na vozidla s různou úrovní elektrifikace pohonu.

Fakulta strojní byla schopna investici zafinancovat díky dobré spolupráci zúčastněných stran i daru dr. Tomase Morela, prezidenta Gamma Technologies Inc., s jehož firmou, světovým leaderem v oboru simulací hnacích jednotek vozidel, fakulta dlouhodobě spolupracuje. Rozsáhlá modernizace válcové zkušebny a výstavba nové kondiciační haly začala v srpnu loňského roku.

„Na budoucnost jsme nyní dobře připraveni, i když je zřejmé, že bude obnášet další nové požadavky jak na straně autoprůmyslu, tak na straně schvalovacích orgánů,“ komentoval dokončení modernizace Jiří Socha, ředitel divize Mobility společnosti TÜV SÜD Czech a člen představenstva českého Sdružení automobilového průmyslu. „Touto investicí jsme schopni testovat, případně schvalovat aktuálně vyráběná vozidla. V současné době splňujeme nejnovější požadavky evropské legislativy a jsme připraveni na éru hybridních a elektrických vozidel,“ dodal. „Pro fakultu strojní toto propojení vědeckovýzkumné činnosti s reálnými požadavky trhu otevírá příležitosti pro kvalitní přípravu absolventů a efektivní zapojení v projektech základního, kolaborativního a smluvního výzkumu v souladu s prohlášením vlády, i nedávno na MPO ČR aktualizované RIS3 strategii ČR, která je základem pro tematické vymezení výzkumných oblastí s důrazem na automobilový výzkum,“ dodávají vedoucí ústavu vozidel Oldřich Vítek a ředitel Centra vozidel udržitelné mobility Bohumil Mareš.

Impulzem k modernizaci emisní laboratoře byla chybějící kapacita – kondiciační hala s konstantní teplotou pro legislativou požadované temperování vozidel před zkouškou. Další důvody, které stály za společnou investicí TÜV SÜD Czech a Fakulty strojní ČVUT v Praze, byly přístavba klima-komory pro zkoušky charakteristik chladnutí a teplotní stabilizace vozidla a zvětšení prostoru pro zkoušená vozidla a skladu přípravků pro zkušebnu motorů. V neposlední řadě se vyměnilo z prostředků TÜV SÜD Czech také měřicí zařízení pro analýzu emisí u válcové zkušebny, které přesluhovalo a již prakticky nevyhovovalo současným předpisům.

V modernizované emisní laboratoři se budou provádět mimo jiné měření emisí ve válcové zkušebně, měření spotřeby osobních vozidel a motocyklů, dlouhodobé zkoušky, ověřovací (před-sériové) zkoušky a validační testy pro RDE. Kromě toho slouží zkušebna k základnímu výzkumu tvorby částic a hledání kompromisu mezi jejich emisemi, účinností motoru a emisemi oxidů dusíku, což je rozhodující pro budoucí používání spalovacích motorů, pro něž neexistuje zatím vhodná, masivně použitelná náhrada.

Nová emisní laboratoř je výjimečná i díky tomu, že multifunkční prostor pro přípravu vozidel na zkoušku a kondiciaci může zahrnovat až 12 aut. Nová klimakomora je připravená pro dvě osobní auta s teplotou do +14°C a také zahrnuje zázemí pro zkušební tým RDE. Modernizovaná část laboratoře přitom nenarušuje původní záměr architekta ani estetiku budovy. Naopak, díky zástavbě v úrovni pod terénem je citlivě zakomponovaná do krajiny.

Informace o modernizaci válcové zkušebny a navýšení zkušební kapacity vzbudila zájem autoprůmyslu o spolupráci v oblasti CoP testů a dalších ověřovacích nebo vývojových zkoušek. Největší objem prací je plánovaný pro tuzemské výrobce automobilů, v budoucnu se očekává, že ji využijí i partneři z ostatních států Evropské unie a univerzitních pracovišť. Fakulta strojní posílila důvěru partnerů získáním velkého projektu Národního centra kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky, jehož se účastní 30 partnerů z oblasti silničních a kolejových vozidel i traktorů, a to včetně TÜV SÜD Czech.

 
Publikováno: 6. 6. 2019 | Počet přečtení: 929