Amper Schunk

Strojaři se připravují na EMO 2019

Hannoverské výstaviště bude ve dnech 16.–21. září hostit už 22. ročník mezinárodního veletrhu zpracování kovů – EMO 2019. Veletrh i novinky, které připravuje, představili na tiskové konferenci v Praze představitelé Deutsche Messe a Svazu německých výrobců obráběcích strojů (VDW), které tuto prestižní akci v jejích „hannoverských“ ročnících pořádají.

 

Mimořádný zájem o tuto vedoucí světovou akci ve svém oboru dokumentuje skutečnost, že již půl roku před zahájením veletrhu, na konci května letošního roku, bylo přihlášeno přes dva tisíce (konkrétně 2030) vystavovatelů ze 47 zemí, čímž byla překonána rekordní čísla posledního ročníku, který před dvěma lety přilákal do Hannoveru 1471 vystavovatelů. Zúčastnilo se ho téměř 13 tisíc návštěvníků z 219 zemí světa, a přinejmenším obdobnou účast očekávají pořadatelé i letos.

EMO 2019 má ve svém podtitulu motto: „Chytré technologie řídí výrobu budoucnosti“. Výstavní plocha zabírá letos úctyhodnou rozlohu téměř milion m2 (jako rozloha 130 fotbalových hřišť) a představí se na ní přední světoví hráči v oboru kovoobrábění a kovoprůmyslu. Jak výrobci strojního vybavení (DMG MORI, Okuma, Mazak, Doosan, Chiron, Makino, Haas, Grob, Trumpf, GF Machining Solutions aj.), obráběcích nástrojů (Iscar, Sandvik, Paul Horna apod.), ale i robotů a automatizačních systémů (Fanuc, Kuka, Stäubli...), či dodavatelé řešení pro 3D tisk. Kromě silné domácí účasti německých výrobců je 67 % ze zahraničí, tzn. opět více než na posledním ročníku. Chybět nebudou ani zástupci českého průmyslu, které na EMO reprezentuje spolu se společnou expozicí ČR celkem 26 firem, jenž zatím potvrdily svou účast. Mezi nimi např. TOS Varnsdorf, TOS Hulin, TOS Kuřim a KSK Kuřim, Dormer Pramet, Fermat Group aj. Své novinky představí např. TOS Varnsdorf v podobě portálového stolového stroje WVM 2600 T a nové verze vodorovného obráběcího centra WHT 130, nebo Fermat s robotem vybavenou vyvrtávačkou WFT 13 CNC.

Ke stěžejním tématům, prolínajícím se různými sekcemi veletrhu, patří digitalizace, která mění všechna odvětví, obory i obchodní modely a propojení různých průmyslových segmentů. Jak uvedl Christoph Miller, ředitel oddělení veletrhů ve VDW, do roku 2020 by podle údajů IDC mělo být propojeno 30 mld. (!) koncových bodů ve firmách i v domácnostech, což zahrnuje i senzory na strojích apod. Stroje bude možné na základě snímaných dat nejen kontrolovat a optimalizovat jejich provoz a vytížení v závislosti na aktuálních podmínkách, ale provádět i sledování jejich stavu a návaznou prediktivní údržbu, redukující riziko neočekávaných poruch a odstávek, a budou schopné se samy „učit“ na základě analýzy již dříve získaných informací.

Pro digitalizaci má klíčový význam nasazení internetu věcí (IoT) ve výrobě, tedy zejména jeho průmyslová verze IIoT. K atraktivním novinkám, které budou prezentovány v rámci veletrhu patří proto i rozhraní umati (universal machine tool interface) na bázi OPC UA, umožňující neutrální otevřené připojení strojů na nadřazené systémy. Data ze strojů různých výrobců s různými řídicími systémy tak mohou být přenášena do systémů ERP a MES nebo do cloudů k dalšímu zpracování či analýze, což představuje základ nových služeb a funkcí. Michael Rose, ředitel protokolu Deutsche Messe, poukázal na to, že letošní ročník EMO bude probíhat ve znamení 4.0 a 5G, což symbolizuje úzké sepětí dvou ústředních fenoménů poslední doby a budoucnosti moderní výroby: Průmyslu 4.0 (který odstartoval právě z veletrhu Hannover Messe) a technologie sítí 5G, která bude jako jeden z jeho stěžejních prvků hrát klíčovou roli ve formování moderního průmyslu. Na EMO 2019 bude i světově první testovací místo technologie 5G na výstavišti, a možnost si superrychlou mobilní síť, která má největší potenciál v procesu průmyslové výroby, si i prakticky vyzkoušet.

Dalším z ústředních témat veletrhu je segment aditivní výroby, zabývající se kompletním procesovým řetězcem AM a automatizace. Představí se zde možnosti i praktické nasazení těchto nekonvenčních výrobních technologií v odvětvích, jako jsou automobilový, letecký a kosmický průmysl, strojírenství či technika pro medicínské účely.

Mezi novinky letošního ročníku patří i speciální výstava zaměřená na výzkum a vývoj a konference na toto téma pořádané ve spolupráci s mediální skupinou Konradin. Budou prezentovány i výukové instituce pro Průmysl 4.0 v rámci nové výstavní oblasti Industrie 4.0 area.

Nebude chybět samozřejmě ani akce zaměřené na vzdělávání a výchovu nových technických odborníků pro moderní průmysl, mezi nimi např. dvoudenní náborová akce Jobmarket, speciální přehlídka pro mládež, prezentující vzdělávací projekty zaměřené na digitalizaci s cílem vzbudit zájem studentů a získat mladé lidi pro technické obory. Samostatnou kapitolou je soutěž pro startupy, které mají na veletrhu rovněž vyhrazenou svou sekci a např. v rámci Young Tech Enterprises se mohou setkávat startupy se zástupci velkých firem a případnými investory. Motivací by měla být i soutěž startupů a letos poprvé udílená Zvláštní cena za digitalizaci ve výrobě dotovaná 10 000 eur.

 
Publikováno: 31. 5. 2019 | Počet přečtení: 437