Amper Schunk

DEL bude vzdělávat budoucí odborníky pro Průmysl 4.0

Česká společnost DEL specializující se na průmyslovou automatizaci a robotizaci otevřela ve svém areálu ve Žďáru nad Sázavou své nové školicí středisko DEL Future Lab. Jeho cílem je prohloubit znalosti a praktické dovednosti v souladu s principy Průmyslu 4.0.

 
Školicí středisko bude sloužit studentům tamní Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, pro školení zaměstnanců, ale i pro zájemce z technických vysokých škol.

„Naší snahou je naučit žáky a studenty průmyslově zaměřených škol využívat získané teoretické znalosti v praxi. V České republice máme mnoho úspěšných studentů, ale v porovnání s ostatními vyspělými státy stále zaostáváme v získávání praktických zkušeností již během studia. Cílem DEL Future Lab je plynulý přechod budoucích odborníků z teorie do praxe. Klade důraz zejména na implementaci principů Průmyslu 4.0 ve výrobě a snaží se motivovat studenty, aby sami vymýšleli a realizovali automatizační výrobní procesy. Podobné středisko navíc v našem regionu chybělo,“ vysvětluje hlavní motiv pro vybudování moderního školicího centra Jiří Kabelka, předseda představenstva společnosti DEL. „S postupující implementací Průmyslu 4.0 v českých firmách bude i nadále růst poptávka po technicky zručných pracovnících. Věříme, že naše nové pracoviště ji pomůže uspokojovat,“ dodává.

Studenti žďárské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy pracují ve Future Lab pod vedením odborníků z firmy DEL. Ve školicím středisku se učí řešit úkoly z oborů mechatroniky a elektrotechniky, programovat v jazycích PLC či ovládat různé roboty nebo databáze. Studenti se v nových prostorách také prakticky seznamují s elektropneumatickými obvody, ověřují fyzikální principy různých senzorů a osvojují si principy strojového vidění. „Snahou naší školy je prezentovat studentům v rámci studia moderní technologie. Díky DEL Future Lab si mohou vyzkoušet projekty z reálného prostředí, na reálném technickém vybavení, navíc s lektory, kteří jsou odborníci přímo z praxe,“ popisuje hlavní přínosy spolupráce ředitel žďárské strojní průmyslovky Jaroslav Kletečka. Toto rozšíření aktivit nad rámec běžné výuky je podle něj pro studenty velmi cenné a doplňuje další činnosti, kterými se škola věnuje, jako jsou digitalizace, robotizace, automatizace a Průmyslu 4.0 obecně.

Otevření školicího centra Future Lab je součástí aktuálně probíhající expanze firmy, v jejímž rámci proběhne i další rozšíření žďárského závodu, přičemž součástí plánů je také výstavba zcela nové výrobní haly. Díky přibývajícím zakázkám DEL současně zvyšuje počet zaměstnanců a pro obsazení nově vzniklých pozic přijme několik desítek nových pracovníků, a to jak z řad kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných uchazečů.
 
Publikováno: 28. 5. 2019 | Počet přečtení: 403