Schunk

Firmy mohou žádat o dotace na vysokorychlostní internet

 Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí do Výzvy II programu Vysokorychlostní internet.

 
Až do 8. července letošního roku se mohou české firmy a podnikatelé ucházet o prostředky z programu, jehož cílem je pokrýt vysokorychlostním internetem 10 % území ČR, které je relativně řídce osídlené a nemá zajištěnu datovou infrastrukturu na úrovni, která je standardní pro zbytek země.
Výzva, v níž je alokována miliarda korun, je určena podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury. Podpora dosahuje výše 75 % ze způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální výše podpory je 0,5 mil. Kč, maximální pak 200 mil. Kč. „Výzva II dotačního programu Vysokorychlostní internet je pro žadatele, ale i budoucí uživatele, výhodnější než výzva předchozí. Například rozšířením způsobilých výdajů nebo možností podpořit i malé projekty. Úkolem API je pak pomoci žadatelům se zpracováním žádosti i s následnou administrací," říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

 
Publikováno: 13. 5. 2019 | Počet přečtení: 422