Schunk

ŽĎAS dodá prvky pro jaderné elektrárny

Společnost CKBM, výrobce čerpadel pro jadernou energetiku, uzavřela strategický kontrakt s českou společností ŽĎAS na dodávky výkovků pro čerpadla určená pro jaderné elektráry. Smlouva byla podepsána během mezinárodního jaderného fóra Atomexpo 2019.

 
Podle smlouvy uzavřené s CKBM, jež je součástí ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, dodá česká firma výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel, určených pro několik jaderných elektráren. Letos vyrobí ŽĎAS pro CKBM na 400 výkovků o celkové hmotnosti přes 200 tun. V závislosti na technologických požadavcích na produkty projdou po mechanickém a tepelném zpracování fyzickou a ultrazvukovou kontrolou - zkouškami odpovídajícími 2. a 3. bezpečnostní třídě - a poté budou použity při výrobě hlavních cirkulačních čerpadel GCNA-1391 a novějšího typu GCNA-1753 s vodním systémem mazání všech jejich částí včetně elektromotoru (původně byl používán k mazání olej).

„K výběru dodavatelů kovových polotovarů jsme vždy přistupovali velmi zodpovědně, protože na tom přímo závisí naše klíčové dodávky. CKBM vůbec poprvé uzavírá smlouvu se společností ŽĎAS, která splňuje naše požadavky a má nezbytné kompetence. V březnu udělali představitelé CKBM audit ve ŽĎASu, který potvrdil, že je připraven a schopen dodat požadovanou produkci. České výkovky jsou pro nás nezbytné pro realizaci dodávek do tří jaderných elektráren – Kurské, Leningradské a Akkuyu. Jednáme i o naší spolupráci při výstavbě dalších elektráren v Rusku i v zahraničí,“ uvedl výkonný ředitel CKBM Sergej Ščuckij.
 
Publikováno: 18. 4. 2019 | Počet přečtení: 278