Nitra skf

Revoluce v korekci očních vad

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze představila společnost Zeiss převratnou novinku pro oční operace. Jde o chirurgický mikroskop, který díky integrované technologii intraoperačního optického očního tomografu a navigace dokáže výrazně usnadnit průběh operace u řady oftalmologických zákroků.

 

Ačkoli je česká oční chirurgie celosvětově na velmi vysoké úrovni, využitím této technologie může postoupit o další krok vpřed. Společnost Zeiss přináší na náš trh nový chirurgický mikroskop nazvaný Zeiss Opmi Lumera 700, který má přímo v konstrukci zařízení integrovaný optický tomograf Zeiss Rescan 700 a navigační systém a představuje tak začátek nové éry v chirurgických mikroskopech Zeiss.

Firma svůj nový produkt představila na lednové akci Live & Video Surgery v Ústřední vojenské nemocnici. Při této již tradiční lékařské akci snímaly kamery na operačním sále několik komplikovaných operací očí a obraz, v kombinaci s pohledem přímo do okuláru mikroskopu, byl přenášen v reálném čase do přilehlého auditoria, kde zákroky sledovalo na 200 odborníků.

Optický koherentní tomograf (OCT) se sice využívá k vyšetření očí již řadu let, dosud však poskytoval lékařům obrazové a datové informace pouze z předoperačních vyšetření, tedy např. na monitoru počítače či výtisku vyšetření s tím, že tato data byla hodiny nebo i dny stará. Technologie intraoperačního OCT integrovaného do mikroskopu umožňuje zobrazovat tkáňové struktury oka projikované přímo do optiky operačního mikroskopu, tedy v reálném čase během operace. Přesnost a bezpečnost náročných zákroků je tak s použitím této technologie na nejvyšší současně možné úrovni.

Integrovaný optický tomograf Zeiss Rescan 700 poskytuje během operace mnohem více informací, díky nimž je možné vidět ve vysokém rozlišení optického mikroskopického řezu struktury předního i zadního segmentu oka tak detailně, jak to doposud nebylo možné. „Toto zařízení je schopné skenovat vrstvy oka na histologické úrovni a dát nám tak přehled o všech jeho tkáních,” popisuje výhody přístroje přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN, doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO. Je tedy mnohem jednodušší dosáhnout přesnějších výsledků, aniž by byl zpomalen postup zákroku či ohrožen samotný pacient. Součástí mikroskopu může být navíc příslušenství Zeiss Callisto Eye, jež umožňuje zaznamenávat průběh vykonávaných procedur.

„Intraoperační OCT jsme nyní schopni využít u celé řady náročných mikrochirurgických zákroků,” vysvětluje využití nejmodernějších technologií docent Pašta a dodává, že „právě v souvislosti s používáním intraoperačního optického koherenčního tomografu výrazně vzrostly možnosti sítnicové chirurgie, kdy OCT umožňuje lékaři radikálně zvýšit intraoperační rozlišitelnost tkání, urychlit a výrazně zpřesnit mikrochirurgický zákrok ve sklivco-sítnicovém prostoru.“

Unikátní mobilní mikroskop nabízí přesnou kontrolu skenované oblasti a umožňuje posouvání obrazu do jisté míry nezávisle na zorném poli operačního mikroskopu. Obraz z mikroskopu či integrované kamery lze sledovat i na 22” monitoru, což umožňuje ostatním členům týmu vidět přesně to samé, co vidí chirurg a mnohem efektivněji tak sledovat postup vykonávaného zákroku.

Samotný mikroskop je výhodný pro široké spektrum operací očních vad, např.:

Katarakta: všechny struktury předního segmentu oka bezchybně viditelné s velkou hloubkou ostrosti.

Glaukom: speciální optický systém umožňuje zřetelný a detailní přehled zorného pole, ale zároveň oko nezatěžuje nadměrným osvícením.

Zákroky na sítnici: neinvazivní adaptabilní vizualizační systém poskytuje podrobné informace o dané struktuře oka.

Rohovkové operace: díky integrovanému OCT i keratoskopu je možné operovat rohovkové vady na nebývale vysoké úrovni.

Chirurgický mikroskop vybavený integrovaným intraoperačním OCT vnáší do světa očních operací nové detailnější informace, které lékařům usnadní jejich rozhodování a přispívá k pozitivním výsledkům náročných očních mikrochirurgických zákroků.

 
Publikováno: 11. 3. 2019 | Počet přečtení: 248