Schunk

Ostravská huť zahájila výrobu ušlechtilé oceli

Nová ocel s vysokou přidanou hodnotou, kterou zařadila do výrobního programu společnost ArcelorMittal, by měla huti zvýšit konkurenceschopnost na mezinárodním trhu.

 
„Tato nová jakost s vysokým obsahem chromu a niklu je nejvíce legovaná ocel, jakou jsme kdy vyrobili. Díky svým mechanickým vlastnostem je vhodná zejména pro strojírenství," uvedl ředitel ocelárny ArcelorMittal Ostrava František Kubiczek. Novinka je určena pro výrobu strojních součástí s cementovaným povrchem. Po tepelném zpracování dosahují součásti vysoké povrchové tvrdosti, zatímco jejich jádro zůstává houževnaté, takže ocel je vhodná pro dynamicky namáhané součásti. Na jejím vývoji a zavedení do výroby pracovali specialisté z výzkumu ocelárny a laboratoří huti zhruba půl roku. Na materiálových výpočtech se podílela i Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Zkušební výrobu huť zahájila na počátku letošního roku a zákazníkům, kteří ušlechtilou ocel dále zpracovávají do podoby finálního výrobku, dodala už stovky tun.

Ocel dodává v podobě kruhových sochorů zejména do kováren v Itálii, kde se z ní vykovají speciální ocelové prstence o průměru až dvou metrů, z nichž se pak vyrábějí cementovaná ozubená kola např. pro větrné elektrárny.
 
Publikováno: 5. 12. 2018 | Počet přečtení: 424