Nitra skf

Projekt nejefektivnější nákladní dopravy

Společnosti SEAT a Grupo Sesé připravily zkušební projekt, jehož účelem je analýza přínosů nákladní soupravy, tvořené tahačem, návěsem a přívěsem o celkové délce 31,7 m a max. užitečné hmotnosti 70 t. Jde o nejdelší a nejefektivnější nákladní soupravu, které v současnosti jezdí na dálnicích v některých evropských zemích.

 

Obě přípojná vozidla, každé o délce 13,60 m, jsou připojena k tahači značky Scania, která je součástí koncernu VW. Toto řešení umožňuje celkové snížení emisí CO2 při přepravě nákladu o 20 %. Logistické náklady na přepravu komponentů mají klesnout o 25 %. Účelem zkušebního provozu je ověřit výše uvedené teoretické přínosy v praxi. Souprava s návěsem a přívěsem je koncipována pro provoz na pozemních komunikacích s vysokou kapacitou. Její výhodou má být také snížení počtu nákladních vozidel o 50 % na konvenčních silnicích, na nichž dochází k nejvyššímu počtu dopravních nehod.

Výzkumná studie bude zakončena zprávou, která zhodnotí výkony a přínosy tohoto nového druhu nákladní soupravy z hlediska snižování emisí, hospodárnosti a bezpečnosti silničního provozu, aby mohla být na základě doložených pozitivních výsledků zavedena v blízké budoucnosti ve Španělsku do běžného provozu.

Souprava je také efektivnější z hlediska kompatibility s železniční dopravou. Železniční vagony a související infrastruktura jsou koncipovány pro maximální využití návěsů a přívěsů o délce 13,60 m. Tím by mohla být podpořena doprava po železnici v ostatních zemích Evropy.

 
Publikováno: 8. 8. 2018 | Počet přečtení: 278