O fenoménech současnosti na Kuka TechDay

Dnešní průmyslové roboty jsou schopny v některých oborech plně nahradit práci lidí, proto se Kuka TechDay, konaný nedávno na ČVUT v Praze, zaměřil nejen na budoucí vztah člověk - robot, ale i na otázky, jak se bude dále vyvíjet robotizace v průmyslu.

 

Mateřská společnost KUKA Roboter z Augsburgu patří mezi přední světové dodavatele průmyslových robotů. Za dobu své existence se stala pojmem v oboru průmyslové automatizace a flexibilní výroby budoucnosti. Její klíčové kompetence jsou ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru. Je leaderem v řadě odvětví po celém světě.

Tak představil společnost Kuka Jindřich Vaňous, Country Manager CZ&SK. Ve své přednášce charakterizoval megatrendy, které mění svět a jsou pro společnost obrovskou výzvou. Mezi ně patří: mobilita, globalizace, digitalizace, individualizace, klimatická změna, urbanizace a stárnutí populace.

„Věci se mění, v automatizačních technologiích jsme ve fázi čtvrté průmyslové revoluce. První charakterizují robotická automatizační řešení a ta současná, čtvrtá, zahrnuje kognitivní, senzitivní a na bezpečných robotech založená automatizační řešení. Robotika, automatizační technologie a digitalizace budou v příštím půlstoletí stejně důležité jako internet, chytré telefony a počítače,“ zdůraznil Jindřich Vaňous.

Poté pohovořil o vývoji průmyslových robotů Kuka Radek Velebil, Sales Manager CZ&SK. První z nich - Kuka Famulus - byl představen v roce 1973. V roce 1996 se počal využívat řídicí systém pro průmyslové roboty na bázi PC, o tři roky později byl robot vybaven první diagnostikou přes internet. Současnost a budoucnost představuje mobilní, autonomní, kognitivní robotika. „Roboty KUKA jsou připraveny na jakékoli úlohy. Výrobní portfolium zahrnuje celou škálu robotů od senzitivních a mobilních, přes malé a střední, až po roboty o velmi vysoké nosnosti a také speciální modely,“ doplnil Radek Velebil.

Nově nabízí Kuka koncepty Ready2_use. Jde o balíčky, které usnadňují a zrychlují instalaci průmyslových robotů do výroby. Tyto koncepty je firma připravena přizpůsobit, nebo zcela nově vyvinout na základě požadavků zákazníků. „Výhodou naší nabídky pro uživatele je vysoká flexibilita, standardizace, snadné nasazení, podpora požadavků Průmyslu 4.0 a řada dalších předností. Podstatná je také skutečnost, že prostřednictvím našich TechCenter dokážeme modifikovat řešení tak, aby v maximální míře odpovídala potřebám zákazníků,“ řekl dále Radek Velebil. Jejich cílem je dosáhnout ideálního spojení mezi moderními informačními technologiemi a stávající výrobní infrastrukturou.

Účastníci TechDay mohli v praktických ukázkách vidět kolaborativní roboty LBR iiwa v netradičních aplikacích a mobilní robotickou platformu KMR. Ve spolupráci s firmou Siemens bylo předvedeno řízení robotů Kuka pomocí SW mxAutomation. Nechyběl ani příklad z praxe. Šlo o případovou studii ze Škoda Auto, kde využívají kolaborativní roboty LBR iiwa ve výrobě, a také praktická ukázka použití Augmented Reality při návrhu technických řešení projektů v rámci Průmyslu 4.0.

Kladně hodnoceným přínosem účastníky byla možnost prohlédnout si prostory Testbedu Národního centra Průmyslu 4.0, kde roboty Kuka předváděly svůj potenciál v reálných aplikacích. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou spolupráci mezi průmyslem a akademickou sférou. Hlavními partnery jsou Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Siemens a Škoda Auto, Kuka patří mezi zakládající členy.

Základem Testbedu je flexibilní výrobní linka pro současnou výrobu různých typů produktů v řadě variant. Kombinuje rozmanité technologie jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravníkové systémy, spolupráce robota s člověkem, automatizované sklady a další.

 
Publikováno: 12. 6. 2018 | Počet přečtení: 346