Ceratizit AMPER 2019

Acronis podpoří vzdělávání v chudých regionech

Společnosti Acronis se rozhodla své úspěšné 15leté působení v oblasti hybridní cloudové ochrany a ukládání dat, oslavit netradičním způsobem. Založila nadaci Acronis Foundation, jejíž hlavní činností bude podpora iniciativ vedoucích k odstranění překážek při získávání a ochraně znalostí.

 
Prvním projektem bude Acronis School Initiative, příspěvek určený pro výstavbu 15 nových škol v ohrožených regionech po celém světě v příštích třech letech. Acronis Schools Initiative bude spolupracovat s lokálními institucemi a neziskovými organizacemi s cílem budovat školy, které budou splňovat specifické potřeby místních komunit. Aktuálně jsou v plánu projekty v Latinské Americe, na Středním Východě, jihovýchodní Asii a v subsaharské Africe.

Organizace UNESCO odhaduje, že více než 50 % všech dětí na světě (tj. přes 600 milionů) není schopno dosáhnout minimální úrovně potřebné ke zvládnutí matematiky a čtení. Acronis věří, že každé dítě se dokáže vzdělávat, pokud se mu poskytne zázemí potřebné k získávání znalostí a vytváření příležitostí v rámci své komunity. Proto firma podpoří výstavbu 15 škol v různých částech světa. „Škola je místo, kde cesta ke vzdělání a životním příležitostem začíná,“ řekl Jochen Berger, výkonný ředitel Acronis Foundation.

„Technologie je moderní mezinárodní jazyk, avšak bez základního vzdělání se tento jazyk nikdo nenaučí. Školy postavené nadací Acronis Foundation poskytnou infrastrukturu, kde žáci získají vzdělání a technologické dovednosti potřebné k přístupu k příležitostem bez ohledu na sociální, kulturní či ekonomické postavení.“

Na rozdíl od řady jiných vzdělávacích a charitativních projektů má Acronis Foundation i několik zajímavých charakteristik. Veškeré finance věnované na iniciativu půjdou čistě na výstavbu škol, přičemž administrativní náklady uhradí Acronis. Úspěšnost každé školy bude sledována a budou publikovány pravidelné zprávy o její činnosti a vlivu na komunitu a každému dárci je garantována návratnost prostředků - pokud nebude spokojen po dokončení projektu, jeho investice bude vrácena zpět. Další informace jsou dostupné na http://foundation.acronis.com.
 
Publikováno: 15. 5. 2018 | Počet přečtení: 201