Ceratizit AMPER 2019

ŽĎAS pokračuje v aktivní politice zaměstnanosti

Za podpory svého stoprocentního akcionáře, skupiny CEFC China, pokračuje společnost ŽĎAS v aktivní politice zaměstnanosti. V tomto roce dojde k dalšímu zvýšení mezd a rovněž se zvýší motivační odměny. Firma také podpoří jazykovou výuku či rozvoj znalostí zaměstnanců s cílem zvyšovat jejich motivaci a konkurenceschopnost firmy na trhu práce.

 
Společnost ŽĎAS získala v loňském roce řadu významných zakázek. S tím, jak roste rozsah práce, a přibývají nové výrobní programy, souvisí také aktivní politika zaměstnanosti, čemuž se management s plnou podporou akcionáře, společnosti CEFC China, věnuje.

„Chceme, aby byl ŽĎAS moderní společností s dlouhodobou budoucností, a k tomu patří i kontinuální zlepšování podmínek zaměstnanců, nastavování zaměstnaneckých výhod a zvyšování konkurenceschopnosti firmy na trhu práce v dlouhodobém horizontu. Chceme ocenit a motivovat naše zaměstnance a zároveň chceme, abychom měli co nabídnout novým zaměstnancům, kterých je v řadě odborných profesí nedostatek a budeme rádi, pokud se rozhodnou pro ŽĎAS. Jsem přesvědčena, že jim dnes již máme co nabídnout,“ uvedla Marcela Hrdá, předsedkyně představenstva ŽĎAS, a.s. a výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company, a.s.

Již v loňském roce se podařilo postupně zvyšovat průměrnou mzdu, a to např. zvýšením mzdových tarifů o 500 korun či zaváděním diferencovaných složek mzdy v průběhu roku. Jen za loňský rok tak byla ve firmě plošně navýšena průměrná hrubá mzda o více než 6 %, u výrobních profesí až o 11 %. U vybrané skupiny zaměstnanců došlo k navýšení od ledna 2018 o 500 korun. Zavedeny byly dále motivační odměny za přeplnění časové normy u profese obráběč či odměny za podané a realizované zlepšovací návrhy.

„Trend odměňování našich zaměstnanců za jejich práci pokračuje i letos. Nově zavádíme výplatu mimořádné roční odměny pro všechny zaměstnance firmy ve výši 8 tisíc korun na osobu. Podmínkou výplaty odměny bude splnění plánovaného hospodářského výsledku společnosti. Nově se navíc zavádí individuální odměňování zaměstnanců podle jejich podílu na plnění hospodářského výsledku divize nebo úseku, které bude postupně zaváděno během tohoto roku,“ uvedl generální ředitel společnosti Pavel Cesnek.

Zlepšování platových podmínek je výsledkem kolektivního vyjednávání mezi vedením společnosti a odbory. „Kolektivní vyjednávání probíhalo ve třech kolech. Hlavním tématem odborové organizace byl mzdový růst a mzdová stabilizace zaměstnanců firmy obecně. V lednu letošního roku došlo ke společné dohodě obou smluvních stran a v polovině února byla podepsána kolektivní smlouva pro rok 2018, jejíž součástí jsou i ujednání kolektivní smlouvy z roku 2017,“ uvedl Rostislav Dvořák, předseda ZO OS KOVO ŽĎAS.

Vedle aktivní politiky zaměstnanosti firma také prohlubuje spolupráci se středním odborným školstvím v regionu s cílem podpořit jeho rozvoj, výuku odborných profesí a jejich praktickou přípravu pro trh práce. „Několika studentům VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou např. hradíme stipendia. Hlásíme se k tradici, jakou střední odborné školství ve Žďáru má a v letošním roce plánujeme pod záštitou kraje další prohloubení této spolupráce, kdy chceme přípravu budoucích odborných profesí podpořit např. tím, že se na jejich výuce budou podílet přímo naši mistři, aby jim byli schopni předat co nejvíce praktických zkušeností,“ dodal Pavel Cesnek.

Se zlepšováním podmínek zaměstnanců společnosti souvisí její další rozvoj. ŽĎAS spolu se svou dceřinou společností TS Plzeň získal od loňského roku řadu významných a prestižních kontraktů za téměř jeden a půl miliardy korun, které jsou postupně realizovány. Jedná se např. o modernizaci válcovny kol pro Bonatrans Group, kovací soubor pro japonskou firmu NAKAMURA, kontrakt na zařízení válcoven pro francouzskou společnost AREVA Zirkonium či linku s tažným lisem pro egyptského zákazníka Helwan Engineering. Dále jsou to např. dodávky lisů do nového závodu společnosti Benteler v Klášterci nad Ohří, či dodávka kovacího souboru a jeho řídicího systému vyvinutého ve ŽĎASu pro německou kovárnu BGH Freital. To jsou některé příklady prestižních uzavřených zakázek, které se podařilo získat díky nové obchodní strategii, úsilí obchodních týmů a managementu a podpoře CEFC China.
 
Publikováno: 26. 2. 2018 | Počet přečtení: 267