Ceratizit AMPER 2019

ČVUT bude spolupracovat s GE Aviation

Společnost GE Aviation dnes podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT v Praze, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu na Fakultě strojní ČVUT získat znalosti a digitální modely moderních turbovrtulových pohonných jednotek. Unikátní spolupráce tak posouvá ČR ke špičce leteckého průmyslu.

 

ČVUT je tak vůbec první technickou univerzitou v regionu střední a východní Evropy, která takovýmto způsobem od GE získává příležitost zdokonalit při výzkumu výrobních technologií budoucnosti ve spolupráci s leteckým průmyslem své studenty. GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých služeb, čímž ČVUT posílí své experimentální kapacity a schopnosti. Jak uvedl děkan FS ČVUT prof. Michael Valášek, větší část výzkumných kapacit bude situována v areálu ČVUT v Praze, část pak rovněž na VUT v Brně.

GE Aviation mj. v rámci vzájemné spolupráce umožní studentům přístup do své unikátní průmyslové softwarové platformy Predix na bázi cloudového úložiště, koncentrující výzkumné a provozní informace týkající se leteckých motorů. Studenti budou moci analyzovat tzv. Big data získaná na základě výstupů z provozu a testování turbovrtulových pohonných jednotek tohoto amerického výrobce. Získané poznatky pak poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě předtím, než nastanou, což umožní nastavit správnou údržbu a optimalizaci celkových nákladů na chod motorů.

ČVUT, která otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a kosmonautiku, má v plánu vzdělávat ročně zhruba půl stovky studentů tohoto perspektivního oboru, jehož součástí budou i poznatky získané ve spolupráci s GE Aviation.

 
Publikováno: 13. 2. 2018 | Počet přečtení: 302