Ceratizit AMPER 2019

MVK METALL SAFETY - maximální ochrana osob a strojů

Projektovat automatizovanou lakovnu není příliš složitý úkol, ale postavit lakovnu dle přání a očekávání zákazníka, která bude zároveň splňovat všechny bezpečnostní předpisy, to už je výzva. Společnost ADAL Sp. Z o.o., která se zabývá navrhováním a stavbami lakoven, nyní dokončila takový projekt v jednom závodě na jihozápadě Polska. Ve své nové lakovně sází na kompaktní sběrnicový modul MVK Metall Safety.

 

Lakovny se obvykle skládají z mnoha různých zařízení. Jejich součástí jsou dopravní pásy, zdvižná zařízení, nabíjecí stanice, automatizované jeřábové portály, technologické aplikace související s chemickou přípravou vyráběných produktů, prostory práškového nebo mokrého lakování a sušicí pece.

Očekávání zákazníků jak od technologického procesu, tak i ohledně funkcí aplikace nastavila u jednoho z nejnovějších projektů společnosti ADAL laťku hodně vysoko. Lakovna je koncipována pro lakování tří různých skupin šířek produktů a dvou skupin s různými časy v peci. Kromě toho je zde možnost několika druhů zpracovávaných materiálů (konstrukční ocel, pozinkovaná ocel, hliník, litina), dvou metod přípravy povrchu (realizované v postřikové / ponorné pračce se 14 vanami), tří technik lakování (kataforézní lakování, práškové lakování a kombinace obou), široké škály práškových barev a možnost prioritních režimů pro expresní zakázky.

I přes velmi vysoký stupeň automatizace je pro obsluhu a kontrolu jednotlivých zpracovacích buněk nutný lidský dozor. Několikrát denně musí např. technik odebrat vzorky přímo z vany, u níž nad jeho hlavou projíždějí sem a tam automatizované jeřábové portály s kovovými produkty. Pracovník musí zkontrolovat, zda bylo po změně práškové barvy řádně provedeno automatické čištění práškové lakovací komory. Takové situace vyžadují přesná bezpečnostní opatření a proces nemůže být kromě toho zastaven na příliš dlouho, protože by se lakované díly mohly poškodit nebo zničit.

Pro všechna řízení lakovny jsou použita řízení řady S7-1500, jedno z nich jako F-PLC. Všechny přístroje využívají PROFINET, který díky technologii PROFIsafe umožňuje kombinaci standardních a bezpečnostních komponent v jedné síti. Vzhledem k rozměrům zařízení (cca 100 x 60 m) a vysokému rozptylu bezpečnostních signálů bylo rozhodnuto použít pro bezpečnostní vstupy/výstupy kompaktní sběrnicové moduly řady MVK Metall Safety. V aplikaci jsou využity velmi rozdílné typy bezpečnostních senzorů, např. koncové spínače, dveřní spínače s aretací, světelné závory a tlačítka nouzového zastavení. Všechny byly jednoduše připojeny a integrovány pomocí MVK Metall Safety. Bezpečnostní výstupy se používají hlavně k zastavení pohonů a vypnutí tlakového vzduchu. V projektu je použito několik typů decentralizovaných pohonů SEW. Byly použity STO vstupy pohonů (Safe Torque Off - bezpečné vypnutí krouticího momentu) nebo bylo, v závislosti na provozním režimu pohonu, realizováno SS1 (Safe Stop 1 - bezpečné zastavení 1). Implementace MVK Metall Safety umožňuje řízení všech signálů a snižuje náklady na hardware, kabeláž a instalaci, zejména ve srovnání s řešením IP20. Ani dosažení vysoké úrovně bezpečnosti (PLd a PLe) nepředstavuje s produkty Murrelektronik žádný problém.

Zajímavostí je, že jsou v automatizovaných jeřábových portálech použity dodatečné moduly MVK Metall Safety, které jsou řízeny bezdrátovou komunikací. Řídicí a bezpečnostní data jsou přenášena přes Wi-Fi a není třeba zřizovat žádný samostatný systém pro bezpečnostní signály.

O Murrelektronik

Mezinárodně působící společnost Murrelektronik je zaměřena na oblast automatizační techniky. Jejím cílem je zvyšování konkurenceschopnosti jejích zákazníků prostřednictvím inteligentních instalačních řešení a vývoj individuální řešení pro optimální strojní instalaci. Více o produktech Murrelektronik na www.murrelektronik.cz

 
Publikováno: 1. 2. 2018 | Počet přečtení: 299