expo ZAT AMPER 2019

ČVUT se představí budoucím studentům

Fakulty nejstarší české technické univerzity, ČVUT v Praze, se představí zájemcům o studium na této škole na XI. ročníku veletrhu vzdělávání Gaudeamus Praha 2018, který se koná od 23. do 25. ledna na výstavišti PVA v Praze-Letňanech.

 
Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia. Nad akcí převzal záštitu rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

V celoškolské expozici ČVUT se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré důležité informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách. Budou mít možnost, seznámit se s některými pedagogy a především se současnými studenty, kteří budou návštěvníkům veletrhu předávat své zkušenosti o studiu na univerzitě, o možnostech vycestovat do zahraničí na studijní pobyty a stáže nebo pohovoří o zajímavých projektech, do kterých se během studia zapojují.

V interaktivní expozici ČVUT si budou moci mj. vyzkoušet i letecký simulátor z Fakulty elektrotechnické nebo se seznámit s funkčním modelem vodního kanálu pro Olympijské hry v Riu, který vznikl na Fakultě stavební i s řadou dalších zajímavých technických ukázek.

Fakulty ČVUT a Masarykův ústav vyšších studií se budou prezentovat nejenom na expozici, ale i na přednáškách, které budou v rámci veletrhu pro návštěvníky organizovány. V přednáškovém sále mohou případní uchazeči o studium na ČVUT navštívit prezentace jednotlivých škol a dozvědět se maximum informací o nabídce studia i o všem ostatním, co škola nabízí. Dopoledne 23. ledna budou mít např. možnost si zde promluvit nejen se studenty, kteří se rádi podělí o svoje zkušenosti, ale i přímo s děkanem Fakulty strojní prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc., který bude prezentovat školu a její možnosti od 10,15 hodin. Upozorňuje mj. na to, že v ČR probíhá nyní přechod od dřívějších montoven k podnikům s vývojovými centry a zdůrazňuje¨, že ani Strojní fakulta ČVUT se už nezaměřuje výhradně jen na vlastní strojařinu. „Naši absolventi se uplatní všude, kde se užívají stroje. Zároveň se snažíme naučit studenty myslet podnikatelsky, aby uměli něco nového nejen vyvinout, ale také to prodat,“ vysvětluje děkan Valášek, proč přišel s novým předmětem Kariéra v inženýrství.

V následujícím týdnu mohou však zájemci o studium na ČVUT získat informace také přímo na „Dnech otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT v Praze “ - 31. ledna 2018 v pražských Dejvicích (Technická 4, Praha 6) a 1. února 2018 v budově fakulty na Karlově náměstí 13 v Praze 2.
 
Publikováno: 22. 1. 2018 | Počet přečtení: 303