expo ZAT AMPER 2019

Unex zmodernizoval těžební velkostroj

Strojírensko-metalurgický koncern Unex předal po celkové opravě a modernizaci zpět do provozu velkostroj KU 800/12, který pracuje ve hnědouhelném lomu Jiří ve Vintířově na Sokolovsku. Za posledních 20 let narýpal 169 754 651 m3 skrývky a těžební společnost Sokolovská uhelná zde i s jeho pomocí ročně vytěží kolem 6,5 mil. tun uhlí. Čtrnáctiměsíční oprava si vyžádala 235 h práce specialistů.

 
Při opravě byl stroj vybaven hydraulicky řízenými brzdami pohonu kolesa, které jsou mj. osazeny senzory s funkcí hlídání opotřebení brzdových destiček. Tento typ brzd byl použit v ČR úplně poprvé. „Mimo jiné bylo položeno 78 625 m nových kabelů a speciálně odlito 1600 ok pro válečky dopravních linek. Při rekonstrukci manipulujeme s díly, které samy o sobě váží často i desítky tun. Vedle maximální opatrnosti proto uplatňujeme i znalost těchto strojů jako jejich historický výrobce a také zkušenosti s jejich servisem, opravami a modernizací, kterými v potřebném rozsahu v Česku disponují pouze odborníci ve společnosti Unex,“ říká projektant Petr Hlaváč, který opravu a modernizaci KU 800/12 vedl.

Zvýšil se i komfort obsluhy stroje, která má v klimatizovaných kabinách k dispozici např. nový kamerový systém a dorozumívací zařízení. Přesnou polohu stroje určuje přesné GPS zařízení a sada sklonoměrů. KU 800/12 disponuje také vlastní wi-fi sítí, nová je i elektronická požární signalizace.

Velkostroje KU 800 z Uničovských strojíren (dnes Unex) patří k největším samohybným strojům, které kdy byly člověkem vyrobeny. Délka v ose je přes 170 m, výška 52 m. Koleso rýpadla o průměr 12,6 m je osazené 15 korečky o obsahu 1000 litrů. Hmotnost se pohybuje okolo 4400 tun, což odpovídá např. 131 letadlům typu Boeing 737. I s touto obří hmotností je ale stroj schopen samostatného pohybu: na speciálních ližinách udělá za minutu jeden třímetrový krok.

„Velkostrojů řady KU 800 bylo v Uničově vyrobeno celkem 21, přičemž 10 z nich je ještě stále v provozu jak v České republice, tak také v Rusku a na Ukrajině. Jde o spolehlivé stroje, které odvádějí při povrchové těžbě pořádný kus práce. Stroj, který má za sebou 30 let těžby a který jsme pro Sokolovskou uhelnou modernizovali, bude i nadále pracovat až do roku 2035, tzn. po celou dobu, kdy bude těžba v lomu Jiří probíhat,“ uvedl Petr Hlaváč.
 
Publikováno: 18. 1. 2018 | Počet přečtení: 327