Ceratizit AMPER 2019

Jak si vybrat vysavač? Podle energetického štítku.

Množství modelů různých typů a značek vysavačů staví zájemce před dilema, který z vysavačů je pro něj vhodný. Je dražší vysavač vždy ten lepší? Jak zjistit, zda bude vybraný přístroj účinný? Pomoci může dnes již povinný energetický štítek na vysavači.

 
Jednotliví výrobci označují technologie použité ve svých výrobcích různě, a to mate kupující. Názvy použitých technologií většinou nezasvěceným uživatelů nic neřeknou. To byl právě i jeden z důvodů, proč byly na evropském trhu stanoveny standardy stanovující pravidla pro jednotné označování všech vysavačů.

Díky tomu stačí letmý pohled na štítek, aby zájemce o vysavač získal rychlou nápovědu, jestli je daný model pro jeho potřeby vhodným řešením. Energetické štítky na vysavačích totiž neinformují pouze o spotřebě energie. Vypovídají i o vlastnostech, které jsou pro úklid klíčové - jak účinně odstraní přístroj nečistoty z koberce či tvrdé podlahy.

„Co chcete vědět při výběru vysavače především? Pravděpodobně to, jak dobře bude vysávat. Vypovídajícím údajem není spotřeba energie, jak si mnozí myslí – přístroj, který má větší odběr elektřiny, nemusí odstraňovat nečistoty líp než jiný, úspornější,“ říká Martin Pitoňák, produktový manažer značky Dirt Devil společnosti BaSys CS. „Výrobci jsou vázáni respektováním jednotných norem, na jejichž základě je vysavač známkován jako ve škole. Jen místo číselných známek jsou mu udělována písmena A až G, přičemž A je nejlepší hodnocení.“

Obrázek ve spodní části štítku zobrazuje vysavač, který je obklopen čtyřmi hodnotami v modrých zaoblených rámečcích. Vlevo dole je vysavač oznámkován s ohledem na odstraňování nečistot z koberců, vpravo pak z tvrdých podlah.

„Údaj o kousek výš, tedy nad zobrazeným vysavačem vlevo, naznačuje symbolem výfuk a je mimořádně důležitý pro alergiky. Označuje úroveň čistoty vzduchu vycházejícího z přístroje ven. Čím vyšší známka, tím méně nasátých částeček je vyfouknuto zpět do místnosti a tím líp je vyřešeno zachycení těch nejmenších nečistot, jako jsou pyly, roztoči a další alergeny,“ zdůrazňuje Martin Pitoňák. „Vpravo od něj je pak uvedena hlučnost zapnutého přístroje, která se udává v decibelech. Maximální možná hranice hlučnosti vysavače je 80 dB. Pokud je tato hodnota na úrovni 60 dB, je vysavač označován na tichý.“

Hodnocení z pohledu ekologie a spotřeby elektřiny najdete v horní třetině štítku s barevnými proužky. Aktuální evropské normy zohledňují vztah k životnímu prostředí a momentální spotřebu energie omezují maximálně na 900 W. Přístroje s vyššími energetickými nároky se již od září minulého roku nesmí do EU dovážet. Pokud narazíte na takový model v prodejní síti, byl dovezen před tímto datem. „Pozitivním faktem evropských norem je, že omezení spotřeby přimělo výrobce zefektivnit celý systém průchodu vzduchu a mnohé vysavače splňující evropské normy vykazují díky tomu stejnou nebo vyšší účinnost než dřívější modely, které odebíraly řádově více energie.

Pokud tedy budete vybírat nového úklidového pomocníka do domácnosti, několikavteřinový pohled na energetický štítek vám napoví více než dlouhé studium reklamního letáku obsahujícího názvy použitých technologií.
 
Publikováno: 14. 1. 2018 | Počet přečtení: 292