Ceratizit AMPER 2019

Renishaw spolupracuje s vědci

Experti z moskevského Institutu pro jaderný výzkum (MEPhl) publikovali v posledních týdnech významné pokroky ve výzkumu komplexních oxidů, jež se používají především při práci s radioaktivními látkami. Demonstrovali možnosti zkoumání více excitačních vlnových délek současně s pomocí Ramanovy spektroskopie. Důležitým pomocníkem pro tuto metodu se vědcům stal spektrometr Renishaw inVia.

 

Ramanova spektroskopie je metoda analytické chemie, která se často uplatňuje při analýze nových materiálů, kovů, farmaceutik, barev, inkoustů či vláken. Výzkumníci z MEPhl prostřednictvím této metody studují velkou skupinu komplexních oxidů. Komplexní oxidy jsou velmi slibné keramické materiály se širokou škálou použití. „Patří mezi ně tepelné bariérové povlaky, pevné elektrolyty ve vysokoteplotních palivových článcích, absorbéry neutronů pro jaderné regulační tyče, inertní matrice pro skladování jaderného odpadu a také stavební materiály,“ říká Dr. Viktor V. Popov, vedoucí výzkumný pracovník oddělení, „stanovení krystalických a lokálních struktur těchto sloučenin a jejich pevných roztoků je klíčovým krokem při vývoji nových keramických materiálů.“

Dr. Popov a jeho kolegové studují oxid zirkoničitý, který je velmi rozšířen ve výrobě palivových článků z pevných oxidů, povlaků tepelné bariéry a obecné strukturální keramiky, jako je např. zubní protetika. „Při analýze se vyskytly specifické komplikace, jež nám znesnadnily interpretaci výsledků. Použití mikroskopu Renishaw inVia vybaveného více lasery nám tyto komplikace pomohlo odstranit. Zjistili jsme, že spektrometr Renishaw inVia je pro naše studie ideální, protože má velmi vysoký výkon a rychlý sběr dat, stejně jako několik automaticky přepínatelných laserů. Existuje u něj také velká škála možností, jak nastavit různé úrovně útlumu pro lasery a dobu expozice, což je důležité pro tepelně degradující vzorky,“ dodává Dr. Popov.

„Společnost Renishaw se dlouhodobě snaží podporovat výzkum a spolupráci s univerzitami. MEPhI se řadí mezi 5 nejlepších ruských univerzit a celosvětově patří mezi špičku. Může se pochlubit 6 nositeli Nobelovy ceny a je uznávaným partnerem na poli vědy a výzkumu. Obdobné aktivity rozvíjí Renishaw i v ČR, kde systémy Ramanovy spktroskopie využívá řada vědeckých pracovišť, zejména na vysokých školách a v Akademii věd.“, uzavírá Josef Sláma, generální ředitel společnosti Renishaw v ČR.

 
Publikováno: 10. 1. 2018 | Počet přečtení: 304