Ceratizit AMPER 2019

Třetí blok čínské JE již dodává první kilowatthodiny

Dne 30. prosince 2017 bylo zahájeno energetické spouštění 3. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (Tianwan) s reaktory VVER-1000, která se v Číně staví za účasti ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. Do sítě tak byly dodány první kilowatthodiny elektřiny vyrobené tímto blokem.

 

V souladu s povolením čínského dozorného úřadu stoupl výkon reaktoru na 25 % a poté se rozběhla turbína, byly provedeny zkoušky systému buzení a vyvedení výkonu. Výsledkem prací bylo přifázování bloku k přenosové soustavě. Chod všech systémů byl v rámci parametrů daných projektem.

Dodávky komponent směřovaly do této elektrárny i z Česka. Šlo např. o armatury od firem Armatury Group, Modřany Power a MSA, o čerpací techniku od Sigma Group, servopohony od firmy ZPA Pečky, kabely z Kabelovny Kabex a vysokotlaké ohříváky od společnosti Vítkovice.

„Energetické spouštění 3. bloku elektrárny Tchien-wan je událost světového významu a další krok při upevňování rusko-čínské spolupráce. Výstavba 3. a 4. bloku probíhá v rekordním čase a představuje výborný příklad mezinárodní energetické spolupráce. Srdečně vítáme iniciativy našich čínských partnerů rozvíjet technologie mírového využívání jaderné energie a rádi jim poskytneme podporu při realizaci dalších společných projektů,“ řekl Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele a ředitel bloku pro rozvoj mezinárodního obchodu Rosatomu.

Dalším krokem nyní bude prověření bloku při výkonu reaktoru ve výši 200 MW a poté budou následovat dynamické zkoušky při výkonech 50, 75 a 100 %. Na závěr přijde demonstrační zkouška, kdy bude blok 100 hodin bez přerušení běžet na plný výkon. Po dokončení všech zkoušek proběhne předběžné předání bloku do rukou zákazníka a začne dvouletý garanční provoz.

„Třetí blok byl spuštěn 5 let od zahájení výstavby. Průběh projektu výstavby a spouštění druhé části JE Tchien-wan můžeme hodnotit z hlediska financí, termínů a kvality výborně. Dává nám to právo mluvit o zahájení sériové realizace projektů Rosatomu a potvrzuje to přední pozici našich technologií ve světě. První dva bloky elektrárny Tchien-wan již prokázaly svou efektivitu a bezpečnost. Věříme, že i další část elektrárny bude pracovat stabilně a spolehlivě,“ řekl Valerij Limarenko, prezident Skupiny ASE, dceřiné společnosti Rosatomu, generálního dodavatele projektu.

Jaderná elektrárna Tchien-wan je největším projektem rusko-čínské hospodářské spolupráce. Spuštění 1. a 2. bloku proběhlo v roce 2007 a tyto bloky vyrobí zhruba 15 TWh elektřiny ročně. Zahájení komerčního provozu 3. bloku je naplánováno na rok 2018.

 
Publikováno: 9. 1. 2018 | Počet přečtení: 326