Ceratizit AMPER 2019

ABB získala ocenění Frost & Sullivan

Výzkumná agentura Frost & Sullivan vyhlásila ABB Společností roku 2017 (Frost&Sullivan 2017 Company of the Year) za vizionářské inovace představované v tomto případě distribuovanými řídicími systémy. Ocenění reflektuje zejména portfolio distribuovaných řídicích systémů (DCS) a je uznáním vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace.

 

 Agentura uvádí, že vstup a expanze ABB na rozvíjejících se trzích pomohly společnosti ovládnout trh DCS a v roce 2016 dosáhnout tržního podílu 20,5 %. Poznamenává, že dva nejbližší konkurenti ABB mají tržní podíly 15,2 % a 14,5 %. „ABB je bezpochyby lídrem trhu DCS v celém energetickém segmentu pro koncové zákazníky,“ uvádí zpráva Frost & Sullivan s tím, že výrazný tržní podíl společnosti ještě posílilo její odborné know-how při vývoji inovativních řešení, která splňují potřeby energetiky a energetice blízkých odvětví, a nejlepší a nejširší portfolio DCS na celém trhu průmyslové automatizace.

„S instalovanou základnou čítající více než 70 mil. připojených zařízení a 70 000 řídicích systémů a s ročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 1,5 mld. USD je ABB lídrem digitální transformace, k níž dochází ve všech odvětvích. „Jsme jedinečným způsobem připraveni vytvářet hodnotu pro zákazníky sdílením nejlepších postupů v různých odvětvích a zároveň návrhem řešení pro konkrétní potřeby koncových zákazníků. Díky partnerství s ABB mají zákazníci přístup k desítkám osvědčených digitálních řešení, která jim pomáhají dosáhnout bezprecedentního zlepšení produktivity a výkonu,“ uvedl Bernhard Eschermann, technologický ředitel divize ABB Průmyslová automatizace.

Úspěch ABB připisuje agentura její schopnosti rychle reagovat na tržní megatrendy a vyvíjet DCS řešení určená pro konkrétní odvětví, což firmě pomáhá splňovat požadavky koncových uživatelů v různých tržních segmentech, a umožňuje vytvářet nové příležitosti a hodnotu pro zákazníky, a také udržet si náskok před konkurencí a vedoucí postavení na trhu DCS.

Rovněž byla oceněna platforma ABB Ability, v níž je zahrnuto více než 180 řešení uzpůsobených pro individuální koncové trhy. Platforma byla představena v roce 2017, zejména její schopnost poskytovat soubornou a jednotnou nabídku digitálních výrobků, systémů, řešení a služeb pro různá odvětví. Zpráva se pochvalně zmiňuje i o ABB Ability Collaborative Operations centrech, která pomáhají zákazníkům zvyšovat produktivitu tím, že umožňují jejich okamžité a nepřetržité propojení s odborníky z ABB, schopných díky systémům vzdálené diagnostiky a analýzy řešit problémy dříve, než vyústí v poruchu. Pochvalu si vysloužil také servis ABB poskytovaný po celý životní cyklus výrobků a řešení, a unikátní Value Provider Program, který zajišťuje koncovým uživatelům lokální dostupnost partnerů (třetích stran) ABB.

Agentura poukázala také na postavení ABB jako jedné z pouhých dvou společností, schopných zastávat pozici hlavního dodavatele pro automatizaci, energetiku a informace (MAEIC). U nových projektů tyto služby snižují náklady, čas realizace i rizika, neboť za vše nese odpovědnost jediný subjekt. Využití zde nacházejí takové digitální inovace jako je cloudové inženýrství a konfigurovatelné kanály I/O, které oddělují návrh softwaru od návrhu hardwaru, urychlují realizaci a minimalizují vliv změn v pozdějších fázích návrhu.

 
Publikováno: 8. 1. 2018 | Počet přečtení: 333