Ceratizit AMPER 2019

Nový modul AI optimalizuje průmyslové provozy a upozorňuje na chyby

Vytváření diagnostických analytických řešení v průmyslových provozech vyžadovalo asistenci expertů na datovou analýzu specifických aplikací, kteří potřebovali měsíce nebo dokonce roky, než daný systém pochopili a dokázali modelovat. Tyto znalosti byly nyní vloženy do nového modulu umělé inteligence, který byl představený na Automation Fair v Houstonu společností Rockwell Automation.

 
Tento algoritmus na analýzu dat je dodáván v podobě modulu, který lze instalovat přímo do šasi procesoru. Jakmile je nainstalován, umělá inteligence (AI) v rámci Project Sherlock využívá nového modelování na základě fyzikálních veličin k „učení se“ aplikace, kterou procesor řídí. Řešení prochází tagy procesoru, podle nichž identifikuje aplikaci, nebo umožňuje uživatelům zvolit, co by si přáli modelovat, výběrem vstupů a výstupů prostřednictvím příslušné Add-On instrukce (AOI). AI modulu Project Sherlock se poté rychle učí z toku dat procházejících procesorem a začne budovat model. Proces lze tedy vykonat v řádu několika minut. Nejsou potřeba velká množství historických dat ani příslušná data nemusí opustit automatizační vrstvu.

Jakmile je model dokončen, řešení Project Sherlock nepřetržitě sleduje provoz a hledá v něm anomálie od jeho odvozeného, principiálního porozumění dané aplikaci. Pokud objeví problém, může spustit alarm na displeji operátorského rozhraní nebo na přehledu dat. Budoucí verze půjdou až za úroveň diagnostiky a budou instruovat uživatele, jak daný problém vyřešit, nebo budou automaticky upravovat systémové parametry pro nápravu problému bez nutnosti lidského zásahu.

„Project Sherlock přináší průmyslovým výrobcům neuvěřitelně inteligentní analytiku v provedení, které lze velmi snadno implementovat,“ řekl Jonathan Wise, vedoucí platformy pro oblast řízení a vizualizace ve společnosti Rockwell Automation. „V souvislosti s tím, jak naši zákazníci procházejí digitální transformací – využíváním výrobních dat k podpoře zlepšení obchodních výsledků – nemohou se již dočkat odborně implementované analytiky. I kdyby byl k dispozici dostatek specialistů pro datovou analýzu, ne každá společnost má čas nebo finanční prostředky na využití jejich služeb. Tento nástroj strojního učení vytváří výkonnou analytiku z vaší automatizační infrastruktury, a to zcela bezbolestně – přičemž přináší kýženou hodnotu jen několik okamžiků po jeho zapojení do systému Logix,“ dodává Jonathan Wise.

Diagnostika modulu nabízí výrazné snížení počtu falešných poplachů ve srovnání s jinými řešeními AI díky svému modelování na bázi fyzikálních veličin a svému základu v průmyslových aplikacích. Umělá inteligence modulu Project Sherlock může např. zjistit, zda posun teploty kotle souvisí se záměrnou změnou v provozních operacích před ním, nebo s abnormalitou, jež vyžaduje nápravu.

Počáteční verze modulu AI bude obsahovat hotové šablony pro provozy kotlů, čerpadel a chladičů, ideální pro procesní nebo hybridní aplikace. Uživatelé mohou modelovat i další aplikace prostřednictvím průvodců. Priority a intervaly v rámci komunikace s modulem určuje procesor, takže uživatelé mohou volit, kolik dat je přenášeno. Modul nenavyšuje ani zátěž procesoru, ani síťový provoz. Pilotní projekty využívající AI modulu Project Sherlock jsou v provozu a přinášejí své výsledky již po dobu 18 měsíců. K dostání bude od poloviny roku 2018.
 
Publikováno: 27. 12. 2017 | Počet přečtení: 312