Ceratizit AMPER 2019

Mlžné dělo s dosahem až 100 m

Nové mlžné dělo, které vyvinula společnost Hennlich, se podobá sněžným dělům známým z lyžařských středisek. Ale na rozdíl od sněžného děla se mlžné dělo používá ke snížení prašnosti v lomech, ocelárnách nebo na skládkách.

 

Mlžných děl vyrobila strojírenská firma Hennlich již stovky a vyváží je do celého světa, ale tato novinka je unikátní svou velikostí a dosahem až 100 m. Dělo bylo vyvinuto pro zákazníka v Kolumbii, který ho bude využívat pro snížení prašnosti na skládce uhlí.

„Program vývoje a výroby mlžných děl jsme u nás začali před osmi lety. Dnes naše mlžná děla najdete v dolech, kamenolomech, v ocelárnách, na stavbách nebo skládkách např. v daleké Sibiři nebo nyní v Kolumbii,“ říká Pavel Šumera, ředitel společnosti Hennlich.

Zatím poslední typ mlžného děla je schopný rozprášit mlhovinu až do vzdálenosti 100 m. Za hodinu přepraví na zkrápěné místo 8 až 12 m3 vody nebo jiné tekutiny. Zařízení je vysoké přes tři metry a délka dosahuje téměř 2,5 m. Vývoj zařízení trval zhruba půl roku.

Nové mlžné dělo má oproti jiným typům mnohem robustnější konstrukci, která odpovídá účelu, pro který je zkonstruované. Zákazník bude dělo převážet na korbě nákladního vozu po skládce uhlí a snižovat pomocí něho prašnost. Do Kolumbie by mělo mlžné dělo dorazit do konce letošního roku. V současné době již firma vyrábí druhé takovéto zařízení pro zákazníka v Thajsku. Další zakázky jsou v jednání. Cena zařízení se pohybuje kolem jednoho milionu korun.

Co je to mlžné dělo

Mlžné dělo je zařízení, které vytváří z vody nebo jiné kapaliny mlhovinu. Tu následně distribuuje rozstřikem na místo určení. Využívá se na potlačení prašnosti na skládkách sypkých materiálů, v lomech a kamenolomech, k ochlazování materiálů ve slévárnách a ocelárnách, při recyklaci odpadů nebo při demoličních a stavebních pracích. Zařízení je mobilní, dá se tedy přesouvat z místa na místo. Dosah mlžných děl se podle typu pohybuje od 10 až do 100 m.

 
Publikováno: 26. 12. 2017 | Počet přečtení: 277