expo

Oprava Letenského kolotoče pokročila

Letenský kolotoč je nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. Tuto památku získalo v roce 2004 do své správy Národní technické muzeum (NTM) a od této chvíle usiluje o jeho záchranu. Nyní se oprava Letenského kolotoče blíží k úspěšnému konci a tato unikátní chráněná technická památka bude znovu zprovozněna.

 
Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec podařilo. Přispěla k tomu také veřejná sbírka na opravu interiéru kolotoče pořádaná NTM ve spolupráci s MČ Praha 7. Tato veřejná sbírka ke dni 20. prosince 2017 vynesla 770 583,54 Kč.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Velice mě těší, že postoupila do závěrečné etapy rekonstrukce Letenského kolotoče, který je unikátní technickou památkou evropského významu. Nesmírně si vážíme skvělé spolupráce mezi Národním technickým muzeem a městkou částí Praha 7. Kolotoč, který je více než 120 let starou památkou, se po svém zprovoznění jistě bude těšit velkému zájmu veřejnosti. Tímto také všem přispěvovatelům děkujeme za výraznou podporu, a to nejen finanční. “

„Naše mise na záchranu Letenského kolotoče začala hned po volbách v roce 2014. Spojili jsme síly s Národním technickým muzeem a uspořádali veřejnou sbírku, která jednoznačně potvrdila, že nejsme jediní, kdo má na kolotoč krásné vzpomínky z dětství a komu na jeho obnově záleží. Rád bych poděkoval všem, díky nimž další generace dětí budou moci získat své vlastní šťastné vzpomínky na Letenský kolotoč,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Kolem Letenského kolotoče vznikla velká rodina nadšených fanoušků, což vedle získání potřebných peněz na opravu koní považuji za mimořádnou přidanou hodnotu. Děkuji všem za podporu a pevně věřím, že tyto výjimečné vazby přetrvají i po té, co se kolotoč v příštím roce opět roztočí,“ doplnila radní Hana Třeštíková.

V současnosti je téměř u konce 1. etapa rekonstrukce - oprava stavby novorenesančního kolotoče. S ohledem na náročnost restaurátorských prací se dokončení opravy přesunulo do první poloviny roku 2018. 2. etapa se týká opravy interiéru kolotoče a figur koní. Koncem listopadu 2017 byla podepsána smlouva s dodavatelem na opravu koní a jejich rekonstrukce byla zahájena. Hlavní objem práce na interiéru kolotoče se očekává v první polovině roku 2018.

Rádi bychom znovu všem, kteří opravu kolotoče podpořili, poděkovali. Díky vám se podařilo na opravu interiéru a koní shromáždit částku ve výši 1 770 583,54 Kč. Do této částky přispěl darem ve výši 600 000 Kč Nadační fond Avast a darem ve výši 400 000 Kč Magistrát hl. města Prahy. Přejeme vám všem krásný rok 2018. Těšíme se, že na podzim roku 2018 společně s vámi Letenský kolotoč roztočíme.
 
Publikováno: 22. 12. 2017 | Počet přečtení: 354