Ceratizit AMPER 2019

Výstavba malé vodní elektrárny

Skupina Solar Global postavila v Prudké na Tišnovsku malou vodní elektrárnu se svorkovým výkonem 310 kW. Elektrárna se nachází v areálu papíren v údolí řeky Svratky. Malé vodní elektrárny do 10 MW jsou v ČR v současnosti jediným zdrojem, který čerpá na vyrobenou elektrickou energii provozní dotaci.

 
Energetická společnost Solar Global už má za sebou připojení stovek solárních střešních systémů domácnostem i firmám, první velkokapacitní úložiště energie v ČR a nyní založila novou entitu Solar Global Water. Vodní elektrárny jsou totiž spolehlivou součástí soustavy výroben elektrické energie, a díky své predikovatelnosti, decentralizaci a spolehlivosti představují vítaný doplněk energetického mixu. Navíc jsou malé vodní elektrárny (MVE) do 10 MW v ČR v současnosti jediným zdrojem, který čerpá na vyrobenou elektrickou energii provozní dotaci a to po dobu 30 let od uvedení do provozu.

Solar Global se rozhodl rozložit portfolio obnovitelných zdrojů i do vodních elektráren. Jeho ambicí do budoucna je instalovat malé vodní elektrárny o výkonu nižších desítek MW v ČR a na Slovensku s možným přesahem do dalších zemí. „Vodní elektrárny patří k nejekologičtějším energetickým zdrojům. Neprodukují žádné emise ani odpady, obejdou se bez zásobování palivy a nemají velké nároky na údržbu. Na rozdíl od fotovoltaických nebo větrných elektráren nekolísá množství jimi vyprodukované elektrické energie podle střídání dne a noci nebo okamžitých změn počasí. Dodávky lze lépe plánovat a nedochází tak k nárazovému přetěžování elektrizační soustavy,“ dodává Vítězslav Skopal, hlavní akcionář Skupiny.

V nově obnovené malé vodní elektrárně v Prudké, která se nachází v areálu historické papírny na místě bývalých hamrů na zpracování železa, budou instalovány dvě Francisovy turbíny na 100 a 210 kW generátorech. Přebytky vyrobené elektrické energie, která byla dosud využívána pouze v rámci papírny, se nově bude dodávat do distribuční sítě. Náklady na výstavbu byly přibližně 25 milionů korun.
 
Publikováno: 19. 12. 2017 | Počet přečtení: 346