expo ZAT AMPER 2019

Unikátní násoskové turbína z VUT

Cenu Inženýrské akademie, která je udělována za vynikající realizovaný technický projekt nebo za vynikající přínos k rozvoji inženýrského výzkumu, získal tým Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením profesora Františka Pochylého.

 

Odborná porota ocenila instalaci nového typu vírové turbíny na malé vodní elektrárně Želina u Kadaně, vyvinuté na VUT, která dokáže efektivně a ekonomicky využívat i malé spády vody pro výrobu elektrické energie a může se stát impulzem pro další rozvoj malých vodních elektráren v ČR.

Vírová násosková turbína na malé vodní elektrárně Želina má instalovaný výkon 2 x 14,5 kW a na spádu 1,9 - 2,4 m dosahuje při kapacitě celkového průtoku oběma turbínami 2 m3/s až 85 % efektivity zpracování hydropotenciálu. „Naše měření ve fázi vývoje turbíny ukazovaly, že budeme schopni dosáhnout výkonu požadovaného investorem, což potvrdil i reálný provoz. Turbína má také vyšší průtočnost, je tedy schopná vyvinout vyšší výkon i na říčních tocích od spádu jednoho metru. Její výhodou je také jednoduchost a nízké investiční náklady, takže je vhodná zejména pro malé investory,“ uvedl František Pochylý, vedoucí výzkumného týmu. Jeho tým už jedná o instalaci vírové turbíny na dalších místech v ČR, kde má rozvoj malých vodních elektráren velký potenciál, protože míst pro jejich rozvoj je v zemi dostatek a investice není tak náročná jako u velkých vodních děl. V přípravě je také instalace v Indii, o kterou projevila zájem tamní společnost.

Násosková vírová turbína, vyvinutá na VUT, je zcela novým typem turbíny a v ČR už získala patentovou ochranu. Umožňuje získávat energii na jezech, starých náhonech nebo dokonce v tepelných elektrárnách při využití chladicí nebo odpadní vody - tedy na místech s nízkým spádem vody, kde dosud vodní energie získávána ve větším rozsahu nebyla. Záměr vyvinout nový typ turbíny pro vodní toky s nízkým spádem se datuje už do roku 2000. Díky spolupráci brněnských výzkumníků s průmyslovými partnery, především se společností ČEZ, byl návrh násoskové vírové turbíny doveden až k realizaci a turbína od července loňského roku úspěšně funguje na malé vodní elektrárně Želina. Jde o úplnou premiéru této koncepce nízkonákladové vírové turbíny určené pro říční elektrárny. Toto unikátní zařízení z VUT je tak první turbínou tohoto typu na světě.

Turbíny si čeští hodnotitelé všimli už před devíti lety - v roce 2008 kolektiv získal Čestné uznání Inženýrské akademie ČR a nyní historicky první uvedení násoskové vírové turbíny do praxe ocenila Inženýrská akademie a udělila výzkumníkům ocenění za rok 2017.

 
Publikováno: 18. 12. 2017 | Počet přečtení: 430